Grønt lys til boligprojekt på Vamdrupvej

Politikerne i byrådet i Køge har vedtaget en lokalplan, der baner vej for 35 nye rækkehuse ved Vamdrupvej. Projektet er tegnet af Bjerg Arkitektur.

Nu kan byggeriet af 35 nye rækkehuse på Vamdrupvej 1 i boligkvarteret Nørremarken tæt på Sjællands Universitetshospital i Køge realiseres.

Byrådet i Køge Kommune har vedtaget lokalplanen for boligbyggeriet, som dækker et område på godt 15.000 kvadratmeter. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

– Jeg glæder mig til at se endnu et område i Køge Kommune byde på endnu flere attraktive boliger, og jeg ser frem til at følge projektet, som byder på eftertragtede seniorboliger til flere borgere i samspil med både historien og naturen. Jeg er også glad for, at dialogen mellem kommune og borgere har ført til gode, konstruktive løsninger i projektet, siger kommunens borgmester Marie Stærke (S).

Boligprojekt med 35 nye rækkehuse på Vamdrupvej i Køge er godkendt. Visualisering: Bjerg Arkitektur.
Boligprojekt med 35 nye rækkehuse på Vamdrupvej i Køge er godkendt. Visualisering: Bjerg Arkitektur.

Lokalplanen tager ifølge Køge Kommune afsæt i, at der ligger en gravhøj i grundens sydvestlige hjørne. Den hører sammen med de gravhøje, der kan ses på den anden side af Ølbyvej, som området støder op til mod syd.

Der må ikke bygges i nærheden af gravhøjen, og udvalgt beplantning bevares. Lokalplanen fastlægger, at 50 procent af området skal bestå af grønne arealer uden bebyggelse.

De grønne arealer skal anlægges med fokus på at få mere biodiversitet. Der må kun bygges på den del af grunden, hvor der allerede står ældre bygninger i dag.

Lokalplanen har været i offentlig høring i fem uger, og der har været afholdt borgermøde om lokalplanen i september 2022.

Boligprojekt med 35 nye rækkehuse på Vamdrupvej i Køge er godkendt. Visualisering: Bjerg Arkitektur.
Boligprojekt med 35 nye rækkehuse på Vamdrupvej i Køge er godkendt. Visualisering: Bjerg Arkitektur.

På baggrund af borgenes tilbagemeldinger er adgangsvejen til byggeriet blevet ændret til at ske via en ny overkørsel fra Vamdrupvej, ligesom lejlighederne langs Vandelvej maksimalt kan opføres i 1,5 etager i stedet for de først foreslåede to etager.

Den nuværende allé bliver bevaret som sti, når adgangsvejen ændres, oplyser Køge Kommune.

Det 3.600 kvadratmeter store boligprojekt er tegnet af Bjerg Arkitektur.