Grønt lys til ungdomsboliger på kødkongens grund i Slagelse

Ny lokalplan giver mulighed for at bygge 18 ungdomsboliger på Marievangsvej i Slagelse. Grunden ejes af kendt erhvervsmand fra byen.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Politikerne i byrådet i Slagelse vedtog den 27. november 2023 endeligt en lokalplan for Marievangsvej 10. Planen giver mulighed for, at der kan bygges 18 ungdomsboliger på hver især mellem 25 og 40 kvadratmeter på grunden.

“Etageboligbebyggelsen består af to længer i 2 etager med svalegange og sadeltage. Bebyggelsen placeres 5 meter fra naboskel. Svalegangene placeres, så de vender imod fællesarealet imellem de to bygninger. Der vil være friarealer både imellem og omkring bebyggelsen”, fremgår det af referatet fra byrådsmødet.

Grunden ligger tæt på Slagelses såkaldte uddannelsesfirkant, hvor byens gymnasium og andre uddannelsesinstitutioner findes.

Kommunens administration vurderer da også, at “ungdomsboliger falder mere naturligt ind i området end det tidligere erhverv, da naboejendommene primært består af boliger i form af parcelhuse og rækkehuse”.

Lokalplanforslaget var i offentlig høring i sommeren 2023, og i den forbindelse modtog Slagelse Kommune to høringssvar på vegne af 42 medunderskrivere.

Høringssvarene omhandlede blandt andet skygge- og indbliksgener, og de gav anledning til, at etageantallet blev ændret fra maksimalt to etager med udnyttelig tagetage til maksimalt to etager uden udnyttelig tagetage. Desuden blev bygningshøjden er ændret fra højst ni meter til maksimalt 8,5 meter.

Ifølge de offentlige registre ejes grunden af kødkongen og grundlægger af JN Meat, John Sashi Nielsen, og hans søn Claus Schou Sashi Nielsen.

John Sashi Nielsen står også bag omdannelsen af den gamle brandstation på Rytterstaldstræde i Slagelse til 100 lejligheder.