Grusgrav skal omdannes til grønt industriområde

For første gang i Danmark bliver en grusgrav omdannet til et moderne og grønt erhvervsområde. Colliers skal formidle dele af salget af området ved Roskilde.

Store Hede Erhverv Midt og Øst nær Roskilde bliver et nyt grønt erhvervsområde på 572.828 kvadratmeter. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Colliers, som skal sælge dele af arealerne.

Området ligger tæt på Trekroner Station, og ifølge Colliers skal det udvikles med bæredygtighed som omdrejningspunkt.

Planen er at “integrere det nye erhvervsområde i den omkringliggende natur, så det fremstår som en grøn og harmonisk del af landskabet”. En ny rammelokalplan forventes at være færdig i marts 2024.

Nymølle Stenindustrier har været med til at grave gruset, og virksomheden har deltaget aktivt i at udarbejde lokalplanen sammen med Roskilde Kommune og MAN Energy Solutions, der flytter 1.500 medarbejdere til området.

LÆS OGSÅ: DER ER ISÆR HANDLET INDUSTRI- OG LOGISTIKEJENDOMME I 2023

– Det spændende ved området er, at der er direkte kontakt med hedelandet og det store rekreative område. Man får altså som virksomhed en direkte port ud til naturen, hvilket er ret unikt for et nyopført industriområde. Samtidig er placeringen i grusgraven speciel, idet den ligger lidt dybere end resten af landskabet, hvilket er med til at skabe en valley-effekt, udtaler Ole Nørklit, administrerende direktør hos Nymølle Stenindustrier.

MAN Energy Solutions etablerer sig i området

Grusgrav tæt på Trekroner Station skal omdannes til grønt industriområde. Illustration: Roskilde Kommune.
Grusgrav tæt på Trekroner Station skal omdannes til grønt industriområde. Illustration: Roskilde Kommune.

MAN Energy Solutions har allerede taget skridtet mod at etablere sig i den østlige del af det nye erhvervsområde og købt et grundareal på 293.882 kvadratmeter.

Her har de planer om at bygge nyt hovedsæde på mere end 100.000 kvadratmeter til lager, produktion, kontor, forskning og udvikling.

Ifølge et dokument fra Roskilde Kommune vil MAN Energy Solutions bygge placere det samlede bygningskompleks, så det indpasses i den landskabelige kontekst.

Højt og stort byggeri, herunder blandt andet en høj skorsten og et højlager, placeres mod en skrænt i nord, mens lavere og mindre byggeri og parkeringsarealer placeres mod landskabet i syd.

Colliers skal sælge de øvrige arealer

Det resterende grundareal på i alt 278.496 kvadratmeter, fordeler sig på delområderne E1 og E3. Disse områder tilbydes nu til salg hos Colliers med henblik på at tiltrække andre virksomheder og udviklere til området.

Delområde E3 kan købes separat og E1 forventes at kunne udstykkes i maksimalt tre-fire mindre matrikler på mellem cirka 60.000 kvadratmeter og 80.000 kvadratmeter alternativt sælges samlet.

LÆS OGSÅ: NY ERHVERVSOMRÅDE I TREKRONER PÅ TEGNEBRÆTTET

Helle Andersen, der er Director for Industri & Logistik hos Colliers, forventer, at flere virksomheder vil kunne se potentialet i området og drage nytte af områdets bæredygtige profil.

– Det er et utrolig spændende område, som lægger op til en bred anvendelse med forskellige typer af virksomheder. Vi har ikke før set en grusgrav i denne størrelse blive konverteret til nyt erhvervsområde, og vi forventer stor interesse fra brugere og udviklere, som ønsker at placere sig med nærhed til København med en mere grøn profil. Området er velegnet til virksomheder, der har behov for mere plads og robuste faciliteter, udtaler Helle Andersen.

Den kommende rammelokalplan for erhvervsområdet vil kun være byggeretsgivende for MAN Energy Solutions område. Der skal således udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner for de øvrige områder, før de kan udvikles.