Nyt erhvervsområde i Trekroner på tegnebrættet

Et nyt erhvervsområde i Trekroner i Roskilde vil henvende sig til små og mellemstore virksomheder, ligesom kontorfællesskaber kan være en mulighed.

Nyt erhvervsområde i Trekroner i Roskilde på tegnebrættet. Illustration fra lokalplanforslaget.
Nyt erhvervsområde i Trekroner i Roskilde på tegnebrættet. Illustration fra lokalplanforslaget.

Lige nu er en lokalplan for “Erhvervsområde Trekroner Vest” i Roskilde i offentlig høring. Roskilde Kommune har gennem mange år haft grunden vest for Trekroner Plejecenter liggende med planer om, at der skulle bygges nyt.

– Vi har haft nogle drømme om, at der ville komme nogen, der godt kunne tænke sig at bygge et hovedsæde her. Det ligger jo rigtigt godt i forhold til det. Men det er ikke lykkedes at få nogen til at bide på, sagde formand for Plan- og Teknikudvalget, Claus Larsen (S), da sagen blev behandlet på et byrådsmøde før sommerferien.

Han kunne videre oplyse, at man derfor har fået lavet en analyse med henblik på at belyse, hvordan området kan gøres attraktivt. Her er man nået frem til, at området i stedet skal opdeles i mindre grundstykker.

Lokalplanforslaget skal blandt andet give “mulighed for en meget fleksibel fastsættelse af grundstørrelser, som kan tilpasses de bydende virksomheders behov, og som samtidig kan give en god blanding af forskellige størrelser virksomheder”, som det formuleres af kommunens forvaltning.

Nyt erhvervsområde i Trekroner i Roskilde på tegnebrættet. Illustration fra lokalplanforslaget.
Nyt erhvervsområde i Trekroner i Roskilde på tegnebrættet. Illustration fra lokalplanforslaget.

Byrådsmedlem Maren Ottar Hessner (RV) opfordrede i forbindelse med byrådets behandling af lokalplanforslaget til, at sagen bruges til at støtte op om de helt små erhvervsdrivende.

– Vi er jo en kommune, der er rigtig god til at støtte op om fællesskaber i innovative miljøer. Og i dette projekt er det oplagt at se på muligheden for at etablere kontorfællesskaber for de helt små selvstændige. Dem er der nemlig mange af i Trekroner allerede. Og det kan være dyrt at være selvstændig, men med et kontorfællesskab, så kan man holde kontorlejen nede, sagde hun på byrådsmødet.

Formand for Erhvervsudvalget Lars Lindskov (K) påpegede dog, at kommunen faktisk allerede har mange kontorfællesskaber. Han fremhævede i stedet, at Roskilde mangler arealer til virksomheder, der ønsker at flytte til kommunen, samt til virksomheder i kommunen, der er i vækst.

LÆS OGSÅ: STORT BOLIGPROJEKT I ROSKILDE PÅ TEGNEBRÆTTET

– Området her bliver et af de nye og moderne erhvervsområder. Der bliver langt flere grønne områder, der bliver en helt anden spatiering, altså en anden volumen, sagde han på byrådsmødet og fremhævede, at området foruden kontorfællesskaber vil være ideelt for små og mellemstore virksomheder. Desuden fremhævede han, at kunst og kultur også skal tænkes ind i udviklingen af området.

Nyt erhvervsområde i Trekroner i Roskilde på tegnebrættet. Illustration fra lokalplanforslaget.
Nyt erhvervsområde i Trekroner i Roskilde på tegnebrættet. Illustration fra lokalplanforslaget.

Området får vejadgang fra Trekroner Centervej og fra Trekroner Allé, og ifølge Roskilde Kommune er der tale om “en helt ny form for erhvervsområde, hvor kontorerhverv i op til tre etager ligger side om side i et bymæssigt gadeforløb med fortov, vejtræer og parallelparkering”.

I forbindelse med udviklingen af området skal der dog også opføres to parkeringshuse. Lokalplanforslaget fastlægger, at senest når halvdelen af lokalplanområdets bebyggelse er taget i brug, skal det første parkeringshus opføres. Senest når 80 procent af bebyggelsen er taget i brug, skal det andet parkeringshus opføres.

I henhold til lokalplanen lægges der op til en forholdsvis tæt bebyggelse med stor variation.

Nyt erhvervsområde i Trekroner i Roskilde på tegnebrættet. Illustration fra lokalplanforslaget.
Nyt erhvervsområde i Trekroner i Roskilde på tegnebrættet. Illustration fra lokalplanforslaget.

“Bygningerne skal opføres i to til tre etager med asymetriske saddeltage og skal ligge med facadelinje i skel mod vejen og med lille afstand til nabobebyggelsen for at give et bymæssigt gadeforløb. Kun hvor der placeres parkeringslommer og stigennemføringer bliver afstanden til nabobebyggelsen større”, lyder det i lokalplanforslaget.

“Materialevalget er frit, men der stilles krav til skiltningen, som kan have stor indflydelse på oplevelsen af byrummet”, lyder det videre.

Lokalplanen fastlægger videre, at der skal være transparens ved facadernes indgangspartier, så de får et imødekommende udtryk i gaderummet.