Jytas bygger ny børnehave i Køge Nord

Jytas har foran tre andre modulbyggere vundet en konkurrence om at bygge en ny daginstitution med vuggestue og børnehave på Rishøjvej i Køge Nord.

Jytas bygger børnehave på Rishøjvej i Køge Nord.
Jytas bygger børnehave på Rishøjvej i Køge Nord.

Køge Kommune havde inviteret et firkløver af modulbyggere til at komme med tilbud på byggeriet af en en ny dagsinstitution med vuggestue og børnehave på Rishøjvej i Køge Nord i totalentreprise.

Foran ABC Pavilloner, Scandi Byg og Algeco har Jytas med base i Galten mellem Aarhus og Silkeborg vundet udbuddet.

Ifølge et notat fra Køge Kommune har Jytas blandt andet vundet “på rigtig god funktionalitet med fornuftige løsninger omkring lav vedligehold, klare og enkle installationsføringer, samt enkle og realiserbare tekniske anlæg”

“Disponeringen af to, separate afdelinger, med en mellemliggende personale‐ og køkkenfunktion, fungerer fint”, fremgår det af notatet fra kommunen.

Jytas bygger børnehave på Rishøjvej i Køge Nord.
Jytas bygger børnehave på Rishøjvej i Køge Nord.

“Ydermere fremstår tilbuddet arkitektonisk klart og enkelt, med en gennemgående rød tråd. Facaderne er skarpt aftegnede, og bærer ikke præg af det modulære underlag, som ellers er kernen i selve modulbyggeriet. Planløsningen er logisk opbygget, med klare opdelinger. Derudover overraskede den høje rumhøjde positivt, og er en stor faktor i pointgivningen”, lyder det i notatet.

Det bemærkes desuden, at der er valgt energibesparende og ressourcebevidste løsninger. Efter planen skal byggeriet certificeres med Svanemærket, fremgår det af en orientering til politikerne i Teknik- og Ejendomsudvalget.

Jytas bygger børnehave på Rishøjvej i Køge Nord.
Jytas bygger børnehave på Rishøjvej i Køge Nord.

Dagtilbuddet skal indeholde fem vuggestue- og børnehavegrupper, svarende til 36 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn med tilhørende produktionskøkken til levering af mad til alle grupper.

Desuden skal der etableres 30 nye parkeringspladser som supplement til de pladser, der i forvejen er i området.

I april 2022 bevilgede politikerne i Køge 42,7 millioner kroner til projektet. Efterfølgende er der godkendt et tillæg på 24,9 procent af entrepriseudgiften som følge af de stigende priser i byggebranchen.

Fakta om udbuddet af ny daginstitution på Rishøjvej i Køge Nord

Udbudsmaterialet blev udført som “Økonomisk mest fordelagtigt tilbud” i omvendt licitation i totalentreprise på grundlag af funktionsprogram og brugerønsker. Tildelingskriterierne var:

  • Pris, vægtning: 35 procent
  • Funktionalitet, drift & udearealer, vægtning: 20 procent
  • Arkitektur og æstetik, vægtning: 20 procent
  • Bæredygtighed, vægtning: 15 procent
  • Organisation, vægtning: 10 procent