Kaptajn Johnsens Skole planlægger udvidelse på Tårnborgvej. Til venstre ses en villa på Tårnborgvej 4, som planægges nedrevet. Til højre ses det planlagte nybyggeri. Fotos fra startredegørelsen.
Kaptajn Johnsens Skole planlægger udvidelse på Tårnborgvej. Til venstre ses en villa på Tårnborgvej 4, som planægges nedrevet. Til højre ses det planlagte nybyggeri. Fotos fra startredegørelsen.

Kaptajn Johnsens Skole på Lykkesholm Allé og Tårnborgvej på Frederiksberg mangler plads, og der planlægges nu en udvidelse med et nybyggeri ud mod Tårnborgvej. Projektet kræver dog en ny lokalplan, ligesom en såkaldt skolevilla fra 1893 med tilhørende træbarak på Tårnborgvej 4 må lade livet for at gøre plads til udvidelsen.

Der er blevet udarbejdet en vision for skolens samlede bygninger for at fremtidssikre skolen.

“Visionen er at den nye skolebygning skal invitere indenfor både fysisk og visuelt. Skolebygningen skal gennem sin arkitektur bidrage til at markere skolen og byrummet omkring”, fremgår det.

Projektet er udarbejdet af Kjær Architecture og omfatter cirka 1.236 kvadratmeter fordelt på fem etager, hvor den øverste etage er tilbagetrukket.

“I udformningen af bygningen har der været fokus på, hvordan man arkitektonisk bygger tæt på nabobygninger af forskellig højde og arkitektur”, lyder det om udvidelsesplanen.

Nybyggeriet skal tage hensyn til en del bevaringsværdige bygninger i området. Det gælder eksempelvis Riddersalsbygningen fra 1870.

“Den nye bygnings arkitektur tilpasser sig den omgivne kontekst i valget af materialer, klassiske underspillede formsprog og fremstår original uden blot at være en pastiche, der efterligner sine omgivelser. Ved at bruge samme farve tegl som Riddersalsbygningen bindes skolens bygninger endnu tættere sammen”, lyder det.

Desuden indrettes altaner på den nye bygnings 3. og 4. etage, hvor der er tilbageryk i facadeplan, som skal skabe en overgang til Riddersalsbygningen.

Skolen tæller i alt 440 elever, 34 lærere, 11 pædagoger, fire teknisk-administrativt personale og tre rengøringsmedarbejdere. Der er ikke planer om, at det skal ændre sig, selvom skolen med nybyggeriet får tilført seks nye klasselokaler.

Den nye bygning vil ud over klasselokaler indeholde gymnastiksal og fysiklokale samt toiletter.

Inden længe forventes det, at der bliver sat gang i processen med at få udarbejdet en lokalplan for udvidelsen af den aldrende skole. Lokalplanen forventes at blive vedtaget endeligt i foråret 2023.