Kolding Storcenter udvider med Ilva og Leos Legeland

En udvidelse af Kolding Storcenter med 8.000 kvadratmeter er på tegnebrættet. Der etableres nye lokaler til Ilva og Leos Legeland.

Byrådet i Kolding vedtog ifølge JyskeVestkysten den 20. december 2022 endeligt en lokalplan, der skal give mulighed for, at Kolding Storcenter kan udvide med 8.000 kvadratmeter umiddelbart øst for den eksisterende bebyggelse, som omfatter 62.000 kvadratmeter.

Udvidelsen skal bane vejen for, at boligkæden Ilva og den svenske kæde Leos Legeland kan rykke ind i butikscentret. Den nye bebyggelse må opføres i to etager.

“Den overordnede struktur i området følger den eksisterende for Kolding Storcenter, hvor bebyggelsen bygges på det eksisterende storcenter, og parkeringsarealerne omkranser bebyggelsen”, fremgår det af lokalplanen.

Kolding Storcenter udvider med Ilva og Leos Legeland. Visualisering fra lokalplanen.
Kolding Storcenter udvider med Ilva og Leos Legeland. Visualisering fra lokalplanen.

“For at sikre en samlet helhed i området har lokalplanen bestemmelser for hvilke farver og materialer, som kan anvendes i bebyggelse i lokalplanområdet”, lyder det i lokalplanen.

“Bestemmelserne tager udgangspunkt i at videreføre den arkitektoniske karakter fra Kolding Storcenter, så den nye udvidelse virker som en naturlig forlængelse af centret. For eksempel muliggøres etablering af nye indgangspartier gennem regulering af højde og glasfacader, så de nye indgange på samme måde vil bryde med de tungere facader og byde kunderne indenfor”, fremgår det videre.

Kolding Storcenter udvider med Ilva og Leos Legeland. Illustrationsplan fra lokalplanen.
Kolding Storcenter udvider med Ilva og Leos Legeland. Illustrationsplan fra lokalplanen.

Lokalplanen giver desuden mulighed for grønne facader og grønne tage, der er dækket af vegetation.

Lokalplanen giver også mulighed for omlægning og udvidelse af parkeringspladsen og den interne vej igennem området.

“For at sikre at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser til Kolding Storcenter og den fremtidige udvidelse, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser for lokalplanområdet. Kolding Storcenters tiltrækning bygger på en let tilgængelighed til området med bil og herunder et stort antal gode og let tilgængelige parkeringspladser. I forbindelse med udvidelsen skal det derfor sikres, at dette aktiv for centret opretholdes”, fremgår det af lokalplanen.

Kolding Storcenter udvider med Ilva og Leos Legeland. Illustrationsplan fra lokalplanen.
Kolding Storcenter udvider med Ilva og Leos Legeland. Illustrationsplan fra lokalplanen.

Kolding Storcenter er med 124 butikker og restauranter Jyllands største indkøbscenter. I centret findes endvidere et Bilka-varehus. Centret har seks biografsale, Nordisk Film Biografer Kolding, der drives af Nordisk Film Biograferne.

Centret blev indviet i 1993 og udvidet med 20.000 kvadratmeter i 1999. Storcentret har 6 millioner besøgende årligt og ejes og drives af Danske Shoppingcentre, der er et joint venture mellem ATP Ejendomme og Danica Pension.

Selskabet blev stiftet ved årsskiftet 2017/18 og ejer 17 shoppingcentre fordelt rundt om i Danmark, svarende til en markedsandel på 23 procent.