Landbrugsarealer ved Hjerting kan blive udviklet til nyt boligområde

Landbrugsarealer nord for Sjelborgvej ved Hjerting kan blive udviklet til nyt boligområde med fokus på fællesskab og natur.

I 2020-21 blev der udarbejdet et planforslag til et stort samlet boligområde nord for Sjelborgvej i Hjerting ved Esbjerg.

I 2022 blev det besluttet at opdele planen i flere mindre etaper, og lokalplanen for første etape blev vedtaget.

Inden længe forventes lokalplanen for anden etape at blive sendt i fire ugers offentlig høring. Den omfatter landbrugsarealerne på adresserne Nordre Tobølvej 6 og 9.

“Projektudvikler ønsker at skabe et nyt bæredygtigt boligområde med fokus på fællesskab og natur”, lyder det i referatet fra det seneste møde i Plan & Byudviklingsudvalget, hvor sagen blev behandlet.

“I planprocessen vil der være fokus på at få skabt en sammenhæng til første etape af boligområdet, det nye Breinholtparken. I det oprindelige samlede planforslag for boligområdet var nogle af hovedprincipperne gode stiforbindelser, og overfladevand som en del af oplevelsen og identiteten af området. Disse vil blive videreført i denne planlægning”, fremgår det videre.

LÆS OGSÅ: DISSE DANSKE BYER VOKSER MEST

Området vil ifølge referatet blive udviklet med forskellige klynger, der med forskellige boligtyper henvender sig til forskellige målgrupper såsom familier og ældre.

I den gældende kommuneplan er området allerede udlagt til boligområde. Området er i dag i landzone, og vil blive overført til byzone i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen.

Ifølge de offentlige registre ejes arealerne af et selskab, der ejes af henholdsvis Justinus Leonardus Joseph Leeijen mod base i Holland og Pierre Johannes Justinus Caspar Leeijen med base i Polen.