Lokalplan for omdannelse af Karlemoseparken er vedtaget

Boligselskabet Sjælland og Tegnestuen Vandkunsten står bag omdannelsen af Karlemoseparken, hvor blokke rives ned, mens der bygges nye rækkehuse.

Boligselskabet Sjælland og Tegnestuen Vandkunsten har siden 2018 arbejdet med en udviklings- og helhedsplan for en omdannelse af Karlemoseparken.

Forslaget har været til afstemning blandt beboerne i Karlemoseparken, hvor et stort flertal stemte for helhedsplanen. Nu har et flertal af politikerne i byrådet i Køge også vedtaget lokalplanen for projektet.

– Karlemoseparken er på mange måder et fantastisk boligområde. Tæt på Køge bymidte, og samtidig op ad grøn natur. Derfor er jeg glad for, at vi i dag (den 20. juni 2023, red.) godkender en lokalplan, der giver mulighed for at tænke de gode omgivelser direkte ind i beboernes hverdag, med både naturen og variationen i bygningerne. Og jeg er især glad for, at planerne med området har nydt bred opbakning blandt beboerne, udtaler borgmester Marie Stærke (S) i en pressemeddelelse.

Lokalplanen giver mulighed for at renovere de eksisterende boligblokke, at nedrive ni ud af 66 opgange, samt at opføre nye tæt-lav boliger i en-tre etager på tværs af blokkene. Det er en forudsætning for at opføre ny bebyggelse, at de ni opgange er nedrevet.

Med projektet skal boligområdet åbnes op, så boligblokkene får ny variation og kommer til at hænge sammen med et stort anlagt grønt område til brug for beboerne, og beboere i stuelejligheder kan få egne haver.

Med plangrundlaget på plads er der nu blot en enkelt knast, der skal ryddes af vejen, for projektet kan realiseres. Det er nemlig afhængigt af Boligselskab Sjællands køb af en del af det grønne område sydvest for Karlemoseparken, som ejes af Køge Kommune. Disse ejerforhold er endnu ikke afklaret, oplyser kommunen.