Nu testes miljøvenligt alternativ til klapning i Kolding

Nu testes miljøvenligt alternativ til klapning i Kolding.
Nu testes miljøvenligt alternativ til klapning i Kolding.

De næste fire måneder vil Kolding Kommune og entreprenørfirmaet Munck Havne & Anlæg teste en ny, innovativ metode i håb op, at klapning af opgravet fjordbundsmateriale fra det planlagte Marina City-projekt kan undgås. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Vi er meget spændte på resultatet af den test, som vores entreprenør nu går i gang med. Et positivt resultat vil betyde meget for vores ambitiøse Marina City-projekt og kan også have store perspektiver for andre projekter udenfor Kolding, hvor man måske helt eller delvist kan undgå opgravning, transport og klapning af fjordbundsmaterialer, siger Koldings borgmester Knud Erik Langhoff.

Kolding Kommune arbejder på at etablere en ny bæredygtig bydel med en topmoderne lystbådehavn med plads til 1.000 både, fritidsfaciliteter i forbindelse med vandet, maritime erhverv, havnepromenade, en ny strandpark og cirka 350 boliger.

For at gennemføre projektet er det nødvendigt at øge vanddybden til ny sejlrende, nyt havnebassin og under dæmningen, som skal omkranse det nye areal. Det vil normalt betyde, at der skal graves store mængder fjordbundsmateriale op, som så skal transporteres bort og dumpes ude på havet på en godkendt klapningsplads.

Nu testes miljøvenligt alternativ til klapning i Kolding. Foto: PR.
Nu testes miljøvenligt alternativ til klapning i Kolding. Foto: PR.

Munck Havne & Anlæg vil i stedet suge vandet ud af den mudrede fjordbund, så bunden lige så langsomt sænkes og bliver fast.

De seneste dage har entreprenørfirmaet lagt sidste hånd på de praktiske forberedelser og går nu i gang.

Testen kommer til at foregå i tre felter á 600-700 kvadratmeter. Fra en pram bliver der stukket lodrette drænslanger dybt ned i den mudrede og vandholdige fjordbund med cirka en meters afstand. Herefter lægges en stor, kraftig presenning ud over fjordbunden i testfeltet, og via sugepumper suges vandet under dugen langsomt ud af fjordbunden, så bunden synker til det ønskede niveau og bliver fast.

Nu testes miljøvenligt alternativ til klapning i Kolding. Foto: PR.
Nu testes miljøvenligt alternativ til klapning i Kolding. Foto: PR.

Pumperne skal køre døgnet rundt i en-to måneder i hvert testfelt. Pumperne vil dels være placeret i en lukket container på ydermolen, dels ude på fjorden ved testfelterne. Pumperne forventes ikke at skabe støjgener for beboerne i området.

Det vand, som drænes bort, ledes tilbage i fjorden. Vandet bliver testet for næringsstoffer og andre stoffer, der naturligt eller på grund af menneskelig aktivitet ligger i fjordbunden. Forventningen er, at der vil være meget små mængder af disse stoffer, men når der efterfølgende skal laves en miljørapport, vil det blive vurderet, om stofferne udgør nogen miljømæssig udfordring.

Mens testen foregår, vil det lavvandede område sydøst for Marina Syd være lukket for sejlads med sejl- og motorbåde, kajakker, robåde, surf og andre aktiviteter. Området er afmærket med gule bøjer.

Resultaterne af testen ventes at ligge klar sidst på året.