Ny plan for 38 boliger ved Kong Georgs Vej på Frederiksberg

Nordjysk rigmand og sønderjysk udvikler står bag planen om 38 familieboliger ved Kong Georgs Vej på Frederiksberg.

By- og Miljøudvalget på Frederiksberg behandlede i oktober 2018 en startredegørelse for et 4.500 kvadratmeter stort boligprojekt på Kong Georgs Vej 57-61. Dengang blev projektet mødt af 88 høringssvar med ønske om mindre byggeri.

Der blev udarbejdet en ny startredegørelse, og nu skal kommunalbestyrelsen så tage stillingen til, om en lokalplan for det nye projekt skal sendes i høring.

Projektet omfatter nu 38 private familieboliger med et samlet etageareal på cirka 3.615 kvadratmeter og med boligstørrelser på 55-140 kvadratmeter. Boligerne vil have fra to til fem værelser.

“Det nye og reducerede projekt foreslår en bebyggelse, der skaber en klassisk indramning og fortsættelse af det grønne forløb, som strækker sig fra Holger Danskes Vej mod Kong Georgs Vej”, fremgår det af dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet den 22. februar 2021.

“Bebyggelsens østlige del lukker karréen Holger Danskes Vej, Kronprinsesse Sofies Vej og Kong Georgs Vej med en L-formet længe, mens den vestlige del runder gadeforløbet af med en anden længe, der trækker sig tilbage fra Kong Georgs Vej og bevaringsværdige kastanjetræer. Bebyggelsen opdeles i fem let forskudte byhusenheder med varierende højde, som passer til stedets skala og karakter”, fremgår det videre.

Ifølge lokalplanen vil byhusenes højder trappe ned fra Holger Danskes Vej mod Kong Georgs Vej fra seks til fire etager, hvor de to øverste etager er tilbagetrukket i tagfladen.

De tre adresser Kong Georgs Vej 57-61 rummer i dag en blanding af ældre erhvervsbygninger i et-tre etager, garager, sidehuse og to villaer. Bygningerne har i de seneste år været i forfald og er i dag ubeboede.

I 2017-2018 blev alle ejendommene opkøbt af et selskab, der har den nordjyske rigmand Eigild Bødker Christensen, som grundlagde sin formue på salget af Color Print i 2006, i ejerkredsen. Derudover ejes selskabet af Bonum Development ved sønderjyske Lars Svensen.