Oversigten fra lokalplanforslaget viser hvordan området med nye parcelhuse og tiny houses i Vinge i Frederikssund disponeres. Illustrationsplan: Arkitema.
Oversigten fra lokalplanforslaget viser hvordan området med nye parcelhuse og tiny houses i Vinge i Frederikssund disponeres. Illustrationsplan: Arkitema.

Politikerne i byrådet i Frederikssund Kommune har besluttet at sende et lokalplanforslag for et 77.000 kvadratmeter stort areal i den sydlige del af byudviklingsområdet Vinge i offentlig høring.

Med lokalplanen åbnes der mulighed for, at der kan opføres 45 parcelhuse med grundstørrelser på 550-750 kvadratmeter. Desuden åbnes der mulighed for, at der kan opføres op til 20 “tiny houses” i den østlige del af området, der grænser op mod Snostrup.

“Boligformen er for alvor vundet frem i de senere år og retter sig mod små familietyper og familier, der har fokus at leve enkelt og fællesskabsorienteret – og gerne i tæt tilknytning til naturen”, lyder det i lokalplanforslaget.

“Lokalplanen skal desuden sikre, at området udbygges på grundlag af en varieret bebyggelsesplan samt at bebyggelsen får et afvekslende arkitektonisk udtryk. Endelig skal at det sikres, at der bliver en god forbindelse mellem boligerne og det grønne hjerte”, lyder det videre.

De små huse må hver især højst være 40 kvadratmeter store. Til hvert enkelt hus må der derudover opføres sekundær bebyggelse såsom cykelskur eller drivhus på maksimalt 10 kvadratmeter. Endeligt må der i området også opføres et fælleshus.

Lokalplanforslaget er dog udformet således, at arealet, der er udlagt til “tiny houses”, kan udlægges til parcelhuse, hvis det skulle vise sig, at der ikke er interesse for de små boliger.

Arealet, der udlægges til “tiny houses”, vil enten blive udstykket som storparcel eller med en grundstørrelse på 125-150 kvadratmeter per bolig. Hvis området i stedet anvendes til parcelhuse, vil det blive udstykket med grunde på mellem 450 og 550 kvadratmeter.

I visionen for Vinge fremgår det, at den nye bydel skal udvikles som en varieret by. I den centrale del af byudviklingsområdet skal der primært opføres etageboliger på grund af placeringen med nærhed til Vinge S-togsstation, som åbnede i december 2020.

I den sydøstlige del af Vinge er målet at der skal opføres åben-lav- og tæt-lav-boliger, hvilket skal understøtte en varieret udvikling af den nye bydel.