Nordsjællandsk skoleejendom skal omdannes til 40 boliger

Landbrugsejendommen har rødder fra tiden omkring 1100-1200-tallet, men den har i en årrække fungeret som skole. Fremtiden byder på boliger.

Nebbegård er oprindeligt bygget som en landbrugsejendom, men de gamle landbrugsbygninger lagde i en årrække adresse til Isterød Efter- og Højskole og Tidens Højskole, indtil skolen lukkede i 2011.

Gården mellem Isterødvejen og Ravnsnæsvej ved Sjælsø har gennem tiderne haft forskellige prominente ejere.

Frederik d. IV’s dronning Louise siges at have været flittig gæst i området, og det samme har sømandsbossen Preben Møller Hansen, da gården i en periode tilhørte Sømændenes Forbund.

I 2017 købte Kongeegen ved Ib Henrik Rønje ejendommen for 22 millioner kroner. Den rummer i alt otte bygninger på godt 5.000 kvadratmeter på en 45 hektar stor grund.

Efter at have stået tomme siden 2011 bærer bygningerne ifølge Hørsholm Kommune præg af manglende vedligeholdelse og hærværk, men den 29. januar besluttede politikerne i kommunalbestyrelsen at sende et forslag til en ny lokalplan for ejendommen i otte ugers offentlig høring.

Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan indrettes 41 boliger i den eksisterende bebyggelse i Neppegård og Lille Neppegård, så der kan komme nyt liv i bygningerne.

– Lige nu ligger det bare og forfalder derude. Så heldigvis er der en entreprenant herre, der har lyst til at skabe et nyt samfund derude, sagde formand for Byudviklingsudvalget, Charlotte Kirchheiner (K) på kommunalbestyrelsesmødet, hvor hun desuden fremhævede de smukke omgivelser.

Der var dog også kritiske røster. Louise Zabel (SF) havde gerne set, at bygningerne i stedet blev indrettet til offentlige formål, mens løsgænger Anne Ehrenreich blandt andet gav udtryk for utilfredshed med den valgte trafikløsning samt projektets omfang.

– Da vi startede processen, anbefalede administrationen, at der kunne bygges 30 boliger. I dag kan der så bygges 41. Her er der tale om en meget kreativ bygherre, som har “pushet” gennem hele processen, sagde Anne Ehrenreich.

Borgmester Morten Slotved (K) påpegede dog, at der ikke tilføres flere etagementer til ejendommen i forbindelse med projektet.

– Der kommer ikke én kvadratmeter ekstra, så jeg synes, at det er forkert at sige, at det er en bygherre, som har presset den, lød det fra borgmesteren.

Det var i sidste ende en enig kommunalbestyrelse, der besluttede, at sende lokalplanforslaget i høring.

Forslaget fastlægger, at området overordnet skal fastholdes med sit nuværende udtryk, men der gives mulighed for mindre sekundære bygninger og private haver i tilknytning til den eksisterende bebyggelse.

Den eksisterende vejadgang til ejendommen er fra Ravnsnæsvej i Rudersdal Kommune. Den fastholdes, men vejen skal have en opgradering.

Om Nebbegård

Ifølge Hørsholm Kommune stammer Nebbegård formentlig fra tiden omkring 1100-1200-tallet.

I de første 600-700 år lå Nebbegård ude på nebbet i Sjælsø, men efter en brand blev den i 1804 flyttet til den nuværende placering lidt længere inde på bredden.

I 1740 blev Nebbegård købt op af Justitsråd Valeur, og bygget om til lystgård, så man kunne bo på landet om sommeren. Nebbegård og skoven omkring var ifølge Hørsholm Kommune allerede tidligt anset for at være en af egnens mest idylliske steder. Frederik d. IV’s dronning Louise opholdt sig ofte i området.

Da den gamle Nebbegård brændte i 1804, blev en ny herskabelig bygning i Empirestil opført. Kaptajn James Ogilvie, som var skotte af afstamning, overtog ejendommen i 1809, mens den sidste private ejer af gården var fabrikant E.H. Ludvigsen som havde gården fra 1913.

Sømændenes Forbund blev siden ejer af gården, mens den seneste ejer altså var ”Isterød Højskole og Efterskole Nebbegård, der oprettede ”Tidens Højskole”, som siden igen udviklede sig til en “socialistisk arbejderhøjskole”, der fraflyttede ejendommen i 2011.

Bebyggelse der skal ombygges til boliger

Bygning 1: Nebbegårds hovedbygning fra 1803 er opført i 2,5 etager med høj kælder. Bygningens etageareal er på 600 kvadratmeter.

Bygning 2: Bebyggelse i 1,5 etage. Bygningens etageareal er på 351 kvadratmeter.

Bygning 3: Bebyggelse i to etager – dog med en tværfløj på tre etager. Bygningens etageareal er på 736 kvadratmeter og 65 kvadratmeter projekteret nyt areal internt i bygningen.

Bygning 4: Bebyggelse i to etager. Bygningens etageareal er på 484 kvadratmeter.

Bygning 5: Bebyggelse i 1,5 etage med høj kælder. Bygningens etageareal er på 360 kvadratmeter.

Bygning 6: Bebyggelse i 1,5 etage. Bygningens etageareal er på 397 kvadratmeter.

Bygning 7: Bebyggelse i to etager med høj kælder. Bygningens etageareal er på 1.886 kvadratmeter og 65 kvadratmeter projekteret nyt areal internt i bygningen.

Bygning 8: Bebyggelse i to etager. Bygningens etageareal er på 995 kvadratmeter.

Kilde: Hørsholm Kommune.