Nye boligtyper skal trække indbyggere til Køge Kyst

Byliv, fællesskaber og nye boligtyper skal tiltrække nye tilflyttere til det nye bykvarter Søndre Kyst ved kysten ved Søndre Havn i Køge. Her arbejder man med nye koncepter som "Byens Etage" og nye boligformer, som imødekommer forskellige samfundstendenser. Udviklingen af bykvarteret skrider hastigt fremad.

Det er Arealudviklingsselskabet Køge Kyst, som er ejet af Køge Kommune og Realdania, der står for at omdanne det gamle industriområde til nyt boligområde.

Tættest på vandet ligger fem karrébebyggelser, der udvikles af PensionDanmark i samarbejde med Mangor & Nagel – en del af Aart, Tegnestuen Vandkunsten, Tegnestuen Lokal, Ingeniør Oluf Jørgensen og Enemærke & Petersen, der er totalentreprenør.

Her er visionen, at man gennem nye boligformer og en ambitiøs strategi for byliv og fællesskaber skal tiltrække flere tilflyttere – særligt børnefamilier – til området. Derudover skal det nye kvarter bidrage til en bredere sammensætning af beboere i området, end det er tilfældet i dag.

Det fremgår at en pressemeddelelse fra Mangor & Nagel – en del af Aart, som har tegnet tre af de fem bebyggelser i samarbejde med Tegnestuen Lokal. De tre karreer er aktuelt i gang med at blive opført, mens udgravningen til de to andre er i gang.

– Den overordnede vision for projektet har været at fremme bolig- og bylivet ved at skabe et byfællesskab. Ved at arbejde med den samme, meget visionære, bygherre og investor på alle fem karréer, har teamet haft en enestående mulighed for at indfri visionerne med en samlet, langsigtet plan for delområdet, der med forskellige virkemidler imødekommer både de sociale, miljømæssige og økonomiske ønsker om værdiskabelse og konkrete effekter, udtaler Claus Smed Søndergaard, som er kreativ chef og partner i Mangor & Nagel – en del af Aart.

– Fællesskabet på tværs af kvarteret bliver motoren til at skabe et attraktivt byliv, der samtidig understøtter byens kommercielle levedygtighed. I stedet for, at hver af de fem karréer har sit eget lille fællesrum, skaber vi “Byens Etage” på tværs af kvarteret med en række forskellige faciliteter, der samlet set giver beboerne en bred pallette af hverdagskvaliteter. Derudover har man med forskellige, nye boligtyper taget stilling til, hvem man gerne vil tiltrække til området i stedet for, hvilken boligtype der sælger bedst.

“Byens Etage” skal blandt andet rumme værksteder, gæsteboliger, et by- og børnekontor, et bevægelseshus, fællesrum samt en restaurant mod vandet.

For at bidrage til mangfoldigheden i Søndre Kyst udvikles ni forskellige bolighovedtyper, som skal imødekomme nye samfundstendenser og gøre det muligt for mennesker i forskellige aldre og familiekonstellationer at leve sammen.

Eksempelvis udvikles forskellige bofællesskaber, mens andre indrettes som deleboliger for skilsmissefamilier eller sammenbragte familier. Derudover etableres ”arbejdsboliger”, hvor private boliger kombineres med mindre erhvervslejemål med plads til en praksis eller en mindre butik for eksempelvis iværksættere.

Hele området skal bindes sammen af et samlet byrumsprojekt, der skaber forbindelser imellem boligopgangene og fællesfunktionerne.

– Vi er stolte over den mangfoldighed af boligtyper, som de kommende beboere kan vælge imellem i de tre ejer- og to lejekarréer. Søndre Kyst er et unikt projekt, hvor man fra fem karréer har en skøn udsigt over Køge Bugt, som kan nydes fra store altaner. Begrønning i bykvarterets gårde og passager, hvor vi genanvender fliser fra Køge gågade, vil ændre den tidligere industrigrund til at give et positivt bidrag til naturen, siger Christian E. Olsson, som er projektudviklingsdirektør hos Pensiondanmark, der er investor og projektudvikler på Søndre Kyst, og som har investeret cirka 2 milliarder kroner i projektet.

Fuldt udviklet skal Køge Kyst-området rumme cirka 1.500 boliger og 4.000 beboere. De første 700 boliger er allerede bygget. De fleste boliger ligger på Søndre Havn, men projektet omfatter også Stationsområdet og Collstropgrunden.

I Stationsområdet er der anlagt et nyt handelskvarter, som med enkeltbutikker i forbindelse med de gamle handelsgade. Collstropgrunden udvikles til et nyt grønt byområde centralt i Køge med butikker, fitnesscenter, caféer og liberale erhverv.