Nye rækkehuse i Karlemoseparken i Køge

Boligselskabet Sjælland vil nedrive ni ud af 66 boligblokke i Karlemoseparken i Køge. Til gengæld skal der bygges nye rækkehuse på tværs af blokkene.

Boligselskabet Sjælland og Tegnestuen Vandkunsten har siden 2018 arbejdet med en udviklings- og helhedsplan for en omdannelse af Karlemoseparken i Køge. Forslaget har været til afstemning blandt beboerne i Karlemoseparken, hvor et stort flertal stemte for helhedsplanen.

Projektet kræver dog også en ny lokalplan for området, og den besluttede politikerne i byrådet i slutningen af februar at sende i seks ugers offentlig høring.

– Karlemoseparken er på mange måder et fantastisk boligområde. Tæt på Køge bymidte og op ad grøn natur. Derfor er jeg simpelt hen så glad for, at vi i dag godkender en lokalplan, der giver området en masse nye muligheder for at udvikle plads til fællesskaber og variation i bygningerne. Og jeg er særligt glad for, at planerne med området nyder bred opbakning blandt beboerne, udtaler borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke (S) i en pressemeddelelse.

Lokalplanen giver mulighed for at renovere de eksisterende boligblokke, hvor ni ud af de i alt 66 opgange skal rives ned. Det er en forudsætning for, at der til gengæld kan bygges nye rækkehuse i et-tre etager placeret på tværs af blokkene.

LÆS OGSÅ: SAFTFABRIK OG MEJERI I VEDSKØLLE OMDANNES TIL BOLIGER

Der må højst være opført 53.000 kvadratmeter etageareal inden for lokalplanens 90.000 kvadratmeter store område. Det svarer omtrent til omfanget af bebyggelse ved lokalplanens udarbejdelse.

Bebyggelsens samlede etageareal bliver forøget med omkring 1.200 kvadratmeter, men antallet af boliger i Karlemoseparken forventes reduceret fra 629 til 625.

Lokalplanens realisering er afhængig af Boligselskab Sjællands køb af en del af det grønne område sydvest for Karlemoseparken som ejes af Køge Kommune. Disse ejerforhold skal afklares sideløbende med lokalplanen.

Karlemoseparkens boligblokke er opført i fire-fem etager. Der er samlet 629 lejligheder i bebyggelsen, hvoraf 435 lejligheder stod indflytningsklar i 1972. Yderligere 194 lejligheder blev indrettet i tagetagerne i 1994. Der bor omkring 1.500 mennesker i Karlemoseparken.

Boligselskabet Sjælland forventer, at projektet sendes i udbud i foråret 2024, så omdannelsen af boligområdet kan sættes i gang i slutningen af 2025 eller i begyndelsen af 2026.