Selskabet Familiebolig A/S står bag et nyt boligområde ved Birkemosevej i Kolding. Illustrationsplan fra lokalplanen.
Selskabet Familiebolig A/S står bag et nyt boligområde ved Birkemosevej i Kolding. Illustrationsplan fra lokalplanen.

Byrådet i Kolding Kommune vedtog den 20. december 2022 endeligt lokalplanen for et 118.000 kvadratmeter stort areal ved Birkemosevej og Nr. Bjertvej. Lokalplanen skal bane vejen for et nyt boligområde “med grønt præg, hvor beboerne har naturen ved døren”.

Samlet giver lokalplanen mulighed for, at der kan bygges 121 boliger i form af parcelhuse, rækkehuse, klyngehus, dobbelthuse og lignende i maksimalt to etager.

I alt må der bygges 11.840 kvadratmeter boliger i området, hvor den enkelte bolig maksimalt må være 135 kvadratmeter stor. Derudover må der samlet etableres 5.950 kvadratmeter sekundær bebyggelse såsom carporte, udhuse, drivhuse, skure og lignende.

“I planlægning har hensynet til de bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende landskaber og særlige geologiske beskyttelsesområder inden for planområdet været prioriteret højt. Derfor tager disponeringen af boligområdet afsæt i områdets landskabelige kvaliteter, hvorfor boliger, veje og stier følger de naturlige retninger i området. Hensynet har også betydet, at store dele af planområdet ikke kan bebygges, da det vil ødelægge oplevelsen af landskabet. Derfor planlægges der for størst bebyggelsestæthed mod vest og faldende bymæssig intensitet mod Elbodalen i øst”, fremgår det af referatet fra byrådsmødet.

“Desuden har bygherre i forbindelse med planlægningen gjort sig en række overvejelser i forhold til at udvikle lokalplanområdet bæredygtigt. Således giver lokalplanen mulighed for, at der kan etableres anlæg til lokal håndtering af regnvand i form af regnbede, faskiner, trug og render langs vejene mv. Desuden ønsker bygherre, at parkeringspladser og befæstede arealer så vidt muligt udføres med vandgennemtrængelige belægninger, så mængden af afstrømmende regnvand fra selve belægningen reduceres”, fremgår det videre.

Ifølge JyskeVestkysten er det fynske Familiebolig A/S, der står bag udviklingen af området, og de første boliger forventes klar til indflytning i sommeren 2024.