Nyt erhvervsområde i Bjæverskov på tegnebrættet

Køge Kommune vil have mulighed for mere brede erhvervsformer tæt på motorvejen i Bjæverskov Vest. Målet er at tiltrække nye typer af virksomheder og dermed arbejdspladser.

Køge Kommune er gennem de seneste 10 år vokset med 5.150 indbyggere, ligesom mange nye virksomheder er flyttet til kommunen. Et af de næste skridt i den fortælling bliver et fokus på den vestlige del af Bjæverskov, hvor nye boligområder er undervejs, og mange nye børnefamilier flytter til, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Politikerne i byrådet ønsker – hvilket afspejles i kommuneplanen – at udvikle den del af kommunen til i højere grad at kunne tiltrække andre virksomheder end de transport- og logistikvirksomheder, der i dag er mulighed for.

– En kommune af Køges størrelse skal hænge sammen – ikke kun sådan, at antallet af for eksempel skoler og daginstitutioner harmonerer med børnetallet – men også så vi har et vist udbud af arbejdspladser. Derfor er timingen helt rigtig lige nu til at vende blikket mod det vestlige Bjæverskov.  Her er arealer tæt på motorvejen med en oplagt beliggenhed til, at nye virksomheder kan slå sig ned med gode logistikmuligheder til følge. Jeg ser frem til, at Køge Kommune nu indleder dialogen med Staten, siger Køge Kommunes borgmester Marie Stærke (S).

Skal planerne blive til virkelighed, må kommunen gå i dialog med staten i forhold til Fingerplanen. Den lægger nemlig begrænsninger på, hvad området kan bruges til.

Ifølge Fingerplanen skal området benyttes til transport- og logistikvirksomheder, men byrådet i Køge ønsker, at der i højere grad også bliver mulighed for at etablere nye typer af innovative og bæredygtige virksomheder, der kan rumme flere arbejdspladser. Det kunne være lettere produktionsvirksomheder, der ikke larmer og lugter for meget – eksempelvis inden for fødevarer eller teknologi.

Kommunen vil også foreslå, at transportkorridoren langs Vestmotorvejen indsnævres, så der kan placeres virksomheder tættere på motorvejen. Kommunen tager nu en dialog med Bolig- og Planstyrelsen for at få klarhed over, hvilke typer erhverv, der må placeres i området.

Lykkes dialogen vil det blive muligt at sætte gang i en første etape af udviklingen i løbet af få år, skriver kommunen.