Nyt højhus ved Esbjerg Højskole på dagsordenen

Claus Sørensen Ejendomme købte sidste år en stor grund ved den tidligere Esbjerg Højskole. Ny lokalplan skal bane vej for højhus i 20 etager på grunden.

I maj 2022 købte Claus Sørensen Ejendomme den 50.000 kvadratmeter store grund ved den tidligere Esbjerg Højskole.

– En så fantastisk beliggenhed forpligter os som bygherre. Det ligger os meget på sinde at udvikle området, så det matcher den eksisterende kvalitet. Vi kender jo området ret godt i forvejen, og interessen for Lysningen viser, at mange boligsøgende efterspørger den gode beliggenhed, som samtidig er utrolig bynært, udtalte Lars Kjærgaard, administrerende direktør i Claus Sørensen Ejendomme, i den forbindelse i en pressemeddelelse.

Købet af grunden var dog betinget af udarbejdelsen af en lokalplan for området. Det arbejde blev sat i gang kort efter aftalen, og den 19. januar skal Plan & Byudviklingsudvalget tage stilling til, om et lokalplanforslag skal sendes i otte ugers offentlig høring.

Visualisering: Friis & Moltke Architects.
Visualisering: Friis & Moltke Architects.

Foruden eksisterende byggeri i området giver lokalplanen byggeret til 30.000 kvadratmeter boliger, kontorlokaler, dagligvarebutik, daginstitution, pleje- og sundhedsfunktioner, hotel og restaurationer.

Desuden må der bygges atriumgårde mellem bebyggelserne med et samlet areal på 2.500 kvadratmeter.

“Området ønskes realiseret med forskellige typer af etagebebyggelse med et markant tårn på op til 20 etager på hjørnet af Spangsbjerg Kirkevej og Stormgade. Resten af bebyggelsen varierer i højden fra 2-15 etager, og skal opføres med variationer i arkitektur og bygningstyper. Der skal være tale om et levende område med arealer til fælles ophold, som eksempelvis overdækkede atriummiljøer”, fremgår det af dagsordenen til mødet i Plan & Byudviklingsudvalget.

Visualisering: Friis & Moltke Architects.
Visualisering: Friis & Moltke Architects.

Lokalplanen giver mulighed for forskelligartet byggeri og byggeri med forskellige materialer som træ og stål, men dog med hovedvægten på tegl.

Visionen er, at der skabes et boligområde med forskellige typer bygninger med nogle gennemgående træk. Byggeriets facader skal primært udføres i tegl og træ.

Lokalplanen har derfor brede rammer i forhold til eksempelvis udformning af taghældninger. Der er mulighed for at kombinere flade tage med forskellige taghældninger.

Forslag til bebyggelsesplan for hele områdets udbygning. Kilde: Lokalplanen / Esbjerg Kommune.
Forslag til bebyggelsesplan for hele områdets udbygning. Kilde: Lokalplanen / Esbjerg Kommune.

Lokalplanen regulerer ikke det 20 etager høje tårns udformning, men den fastsætter, at tårnets enkelte etager ikke må være større end 600 kvadratmeter for at sikre, at tårnet ikke bliver for massivt.

Der udlægges desuden to byggefelter langs Spangsbjerg Kirkevej, hvor bebyggelsen må opføres i op til 15 etager. Byggeriet langs Spangsbjerg Kirkevej må opføres som en sluttet randbebyggelse parallelt med vejen, med en højde af 7 til 15 etager.

Claus Sørensen Ejendomme har i forbindelse med udviklingen af projektet allieret sig med Friis & Moltke Architects.

Den lokale ejendomsmatador har også stået for udviklingen af den 12.000 kvadratmeter store nabogrund, hvor der er blevet bygget 63 ejerlejligheder under navnet Lysningen.