Nyt PtX-anlæg på Mådevej i Esbjerg

Plan & Byudviklingsudvalget i Esbjerg godkender lokalplan, så European Energy kan etablere et Power-to-X-anlæg på Mådevej.

Et nyt PtX-anlæg er på vej i Esbjerg. Baggrunden er en ny lokalplan, som Plan & Byudviklingsudvalget netop har godkendt. Lokalplanen har været i fire ugers høring, og nu kan European Energy gå videre med planerne om PtX-anlægget på et 14.340 kvadratmeter stort areal Mådevej. Det kommer til at ligge nord for de fire forsøgsvindmøller i området mellem Esbjerg Havn, Esbjerg Affaldshåndtering og Deponi Syd, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Det her er endnu et konkret eksempel på den grønne vej, vi går i Esbjerg Kommune, hvor vi arbejder målrettet på at kunne udnytte den forventede ekstra vindmøllestrøm i elnettet. Derfor skal vi også være fremsynede i udviklingen af erhvervsområder, så det er attraktivt at slå sig ned her for de virksomheder, der kan omdanne el til andre produkter, som kan hjælpe os i omstillingen af vores samfund, siger formanden for Plan & Byudviklingsudvalget, Henning Ravn.

Netop to af forsøgsvindmøllerne i Måde er omdrejningspunktet for European Energys nye PtX-anlæg, for det er strøm herfra, der skal omdannes til brint, som kan drive et mobilt anlæg med brændselsceller, som skal lave strøm. En stor del af produktionen bliver derfor aftaget af Esbjerg Havn, hvor skibene kan koble sig til anlægget, så de ikke forurener, når de ligger i havnen. Løsningen spiller godt sammen med Esbjerg Havns bæredygtige ambitioner.

– Vi er utrolig glade for dette vigtige skridt til etablering af vores første PtX-anlæg. Anlægget i Esbjerg skal blandt andet teste fremtidens PtX-anlæg og give værdifuld viden om produktionsoptimering og sektorkobling til gavn for den grønne omstilling, siger Rene Alcaraz Frederiksen, der er ansvarlig for projektet hos European Energy.

I lokalplanen fastsættes bebyggelsesprocenten for området til 90, og der må bygges i op til 16 meters højde. Bebyggelse er opdelt i to områder, et område for tekniske installationer til drift af PtXanlægget og et område til tankning af brint på lastbiler. Områderne er opdelt med henholdsvis port og jordvold, således det kun er driftspersonale, der kan tilgå anlægget.