Efter planen skal nye rækkehuse erstatte gammel landbrugsejendom mellem Aalborgvej og Gl. Kongevej i Gandrup. Sådan kan den kommende bebyggelse komme til at se ud fra havesiden. Illustration fra lokalplanforslaget.
Efter planen skal nye rækkehuse erstatte gammel landbrugsejendom mellem Aalborgvej og Gl. Kongevej i Gandrup. Sådan kan den kommende bebyggelse komme til at se ud fra havesiden. Illustration fra lokalplanforslaget.

En ny lokalplan skal bane vejen for, at en gammel landbrugsejendom i Gandrup kan omdannes til rækkehuse. By- og Landskabsudvalget i Aalborg Kommune behandlede sagen den 3. november, og den 28. november skulle byrådet så tage stilling til sagen. På byrådsmødet fik projektet flere rosende ord med på vejen.

– Jeg synes i hvert fald, at det er et fint projekt, og det er noget man har puslet med igennem længere tid i Gandrup, sagde by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V), da politikerne i byrådet besluttede at sende et lokalplanforslag for projektet i offentlig høring.

Lokalplanen omfatter et 8.100 kvadratmeter stort areal, som består af et mindre landbrug, der er taget ud af drift. Tilbage står stuehuset og driftsbygninger, som forventes nedrevet.

– Med nutidens briller synes jeg, at det er et fantastisk projekt, sagde medlem af byrådet for Venstre, Mikael Simonsen, som forinden kunne berette om, hvordan ejendommen engang var Gandrups pæneste bygning, som efterhånden er forfaldet til en “øjebæ”.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges 18 rækkehuse i en etage. I alt kan der bygges 2.430 kvadratmeter i området, hvilket betyder, at boligerne maksimalt får en gennemsnitsstørrelse på 135 kvadratmeter hver især.

“Der er lagt vægt på at placere et fælles udendørs opholdsareal centralt i området omgivet af boligerne. Der er endvidere fokus på, at ny bebyggelse tilpasses omgivelserne med hensyn til størrelse på bygningerne og bebyggelsens placering mod de tilstødende veje”, fremgår det af lokalplanforslaget.

Området ligger ud mod Aalborgvej og inde mellem Gl. Kongevej, Eskedalsvej og Østerhavensvej. Vejadgang til området skal ske fra Aalborgvej via en ny boligvej, som får navnet Kongehaven.

Landbrugsejendommen ejes af selskabet KT Ejendomme Gandrup, der blev stiftet i oktober 2020. Bag selskabet står Kristian Bindslev Sønderhaven og Thomas Sønderhaven Hansen.