Bjerringbro Gymnasium får tilskud til solceller. Visualisering: Sveigaard Energy.
Bjerringbro Gymnasium får tilskud til solceller. Visualisering: Sveigaard Energy.

Politikerne i Viborg Kommune besluttede på det seneste byrådsmøde i januar at godkende en ansøgning fra Bjerringbro Gymnasium om tilskud på 300.000 kroner til etablering af et solcelleanlæg, der skal gøre gymnasiet delvist selvforsynende med strøm.

– Jeg synes, at det er en rigtig god sag, og jeg vil da håbe, at vi i kommunen vil få flere af denne slags sager, sagde byrådsmedlem og medlem af landistriksudvalget, Leo Nørgaard (V), på byrådsmødet.

Det projekterede anlæg er på 50 kilowatt med en forventet årlig energiproduktion på 71 megawatt-timer, fremgår det af et bilag. Gymnasiet har et årligt energiforbrug på omkring 120 megawatt-timer og vil være i stand til at dække cirka 47,5 megawatt-timer via energi fra solcelleanlægget. De overskydende 23,5 megawatt-timer vil kunne sendes ind i det offentlig el-net og dermed også bidrage til at nedbringe skolens elregning, fremgår det videre af bilaget.

Skolen har modtaget tilbud på etablering af solcelleanlægget fra selskabet Sveigaard Energy. Prisen på anlægget løber op i godt 612.000 kroner. Dertil kommer udgifter til nedgravning af kabler og lignende.

Skolens samlede elregning i 2022 har været på 256.000 kroner med moms, og med etableringen af solcelleanlægget kan skolen spare 162.000 kroner med moms årligt på energiregningen. Med tilskuddet fra Viborg kommune vil tilbagebetalingstiden for solcelleanlægget for skolen derfor være på mindre end to år, “hvorefter anlægget vil bidrage positivt til skolens økonomi, hvilket i en tid med faldende elevtal og nedskæringer er yderst tiltrængt”, som det lyder i bilaget.

Skolen havde oprindeligt planlagt at etablere solcelleanlægget på taget af skolens idrætshal, men det kan ikke lade sig gøre, da der ikke er garanti for, at bygningskonstruktionen kan bære et solcelleanlæg.

Derefter undersøgte skolen, om det var muligt at etablere et anlæg på gavlen af idrætshallen. Det viste sig at være i strid med den gældende lokalplan. Valget er derfor faldet på et jordbaseret anlæg, hvilket har den fordel, at anlægget kan inddrages i undervisningen af gymnasiets elever.

Det forventes, at solcelleanlægget kan opføres i foråret 2023, hvilket dog afhænger af den endelige byggetilladelse fra Viborg kommune.