I forbindelse med en forundersøgelse i 2019 tegnede Arkitektfirmaet TKT denne skitse af, hvordan en udvidelse af parkeringshuset ved Esbjerg Sygehus kan se ud.
I forbindelse med en forundersøgelse i 2019 tegnede Arkitektfirmaet TKT denne skitse af, hvordan en udvidelse af parkeringshuset ved Esbjerg Sygehus kan se ud.

I 2020 besluttede regionsrådet i Region Syddanmark at udvide det eksisterende parkeringshus ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg med tre etager. Men processen blev bremset, da projektet blev udbudt i en totalentreprise, hvor der kun kom ét bud, som tilmed overskred budgettet betragteligt, fremgår det af en pressemeddelelse fra regionen.

Markedet var usikkert og overophedet, og byggeomkostningsindekset var højt og stigende, skriver regionen, som siden har revurderet både projektet og udbudsformen.

– Markedet er noget mere i ro nu, og parkeringshuset er nu udbudt i storentrepriser frem for totalentrepriser. Det betyder, at det opleves mere sikkert for entreprenørerne at byde på projektet. Vi har fået nogle bedre bud ind, og vi er nu klar til at fortsætte byggeriet af de nye p-pladser, udtaler udvalgsformand for Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling i Region Syddanmark, Karsten Uno Petersen (S), i meddelelsen.

På grund af de store budgetoverskridelser i første udbudsrunde, blev parkeringshuset sendt i udbud med mulighed for at byde på både to og tre etager. Merudgiften ved at gå fra to til tre etager er relativt begrænset og da regionsrådet vurderer, at der er behov for alle parkeringspladserne, er det besluttet at gå med de tre etagers udvidelse. Det er 21,4 millioner kroner mere end budgetteret. Det er alt andet lige er noget bedre end i første udbudsrunde, understreger Region Syddanmark.

Parkeringshuset ventes at stå klar med yderligere 573 parkeringspladser i slutningen af 2024.

Det vil også være muligt at parkere i parkeringshuset, mens byggeriet står på. Arbejdet planlægges, så den mindre aktivitet på sygehuset i sommerferieperioden udnyttes til de byggearbejder, der begrænser brugen af parkeringshuset.

Det eksisterende parkeringshus har godt ti år på bagen og er bygget af 5E Byg. Men der er altså allerede trængsel i bygningen.

Forslaget om at udvide parkeringshuset blev da også vedtaget af et stort flertal i regionsrådet i Region Syddanmark. Kun de i alt tre medlemmer fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti stemte imod forslaget, som blev behandlet på den lukkede del af mødet.

De bygger parkeringshuset ved Esbjerg Sygehus

Entreprise 1: Jord-, kloak- og betonarbejder

Jordarbejder, insitustøbt beton til fundering og regnvandsledning fra afløb på tag.

Vinder: CJ

Entreprise 2: Betonelementer

Levering og montering af betonelementer, samt sammenstøbning af disse.

Vinder: Arkil

Entreprise 3: Teknik

Montering af belysning, nødbelysning, sprinkling,
rør fra afløb på taget til regnvandsledning og stigstrenge i skakte til brandskabe.

Vinder Bravida Danmark

Entreprise 4: Facader

Demontering og genmontering af facader.

Vinder: Fjelsø Alu Facader

Kilde: Region Syddanmark.