Plan for 32 rækkehuse i Slagelse er sendt i høring

Sweco Architects og Halberg & Olsen har på vegne af en bygherre anmodet om en ny lokalplan for at areal ved Rosenkildevej i Slagelse.

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget i Slagelse Kommune besluttede i november 2023 at sætte gang i arbejdet med en ny lokalplan for et 17.500 kvadratmeter stort areal ved Rosenkildevej.

Nu er planen sendt i høring. Det besluttede politikerne i byrådet den 18. marts.

– Der påtænkes, at man kan bygge op til 32 rækkehuse i en størrelse på knap 100 kvadratmeter, der henvender sig til blandt andet børnefamilier, som vi har brug for i kommunen, sagde formand for Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget, Stine Søgaard (V), på byrådsmødet.

– Der er i lokalplansudkastet indtænkt rekreative områder, og der er planlagt for tværgående stier, så udviklingen af denne grund indtænkes i en større sammenhæng for hele området, påpegede hun.

Området er privatejet og henligger i dag som et åbent markareal i landzone. Hvis lokalplanen bliver endeligt vedtaget, overføres arealet til byzone.

Det er Sweco Architects og Halberg & Olsen, der på vegne af en bygherre har anmodet om den nye lokalplan.

Rækkehusene opføres i form af mindre stokke og dobbelthuse omkring et indre grønt fællesareal. Bebyggelsen Valmuemarken og Tidselbjerget som nærmeste nabobebyggelse. Der etableres vejadgang fra Rosenkildevej.

Boligerne kan opføres i op til to etager og den samlede bebyggelsesprocent bliver maksimalt 35 procent. Boligerne kan opføres med facader i træ, tegl eller med pudsede facader. Tagene udformes som saddeltag eller med ensidig taghældning.