Plan om 150 nye boliger i Taphede i Viborg.
Plan om 150 nye boliger i Taphede i Viborg, Skitse: Erik Arkitekter.

Byrådet i Viborg besluttede den 18. marts 2020 at sende et lokalplanforslag for nye boliger i den kommende bæredygtig bydel Taphede i høring. Det var blot et af flere udviklingsplaner, der skulle behandles på det særprægede byrådsmøde, der blev afholdt digitalt som følge af coronapandemien.

– Her er et godt lille udsnit og et godt indtryk af den udvikling, der er foregået i Viborg Kommune. Ikke bare i byen, men også i landsbyerne, sagde formand for Teknisk Udvalg, Johannes Vesterby (V), på byrådsmødet via sin digitale forbindelse.

Lokalplanen for det nye boligområde nord for Randersvej omfatter den nordlige del af første etape af helhedsplanen “Ny bydel Taphede”, som byrådet vedtog den i marts 2018. Lokalplanen giver mulighed for at etablere cirka 130-150 boliger i den vestlige del af området.

Der forventes mulighed for yderligere cirka 130-150 boliger i den østlige del af lokalplanområdet, hvilket dog vil kræve ny lokalplanlægning på et senere tidspunkt, da byggemulighederne ikke præciseres med denne lokalplan.

Ny bebyggelse i området skal opføres med facader i tegl eller træ og kan begrønnes. Der etableres blandede boligformer, så man får et varieret boligområde, og der gives mulighed for små grundstørrelser, så man opnår kompakte bebyggede områder og til gengæld får store rekreative områder, fremgår det af lokalplanforslaget.

Der udlægges store arealer til rekreative områder, og hovedparten af arealerne skal henligge som uplejet natur, hvilket fremmer biodiversiteten, fremgår det videre.

Bag udviklingsprojektet står det lokale ejendomsselskab Thuesen & Vestergaard, der har allieret sig med Erik Arkitekter.

I forbindelse med udviklingen af området har Thuesen & Vestergaard indgået en udbygningsaftale, der indebærer, at selskabet skal betale 17,3 procent af en ny rundkørsel med en forventet pris på godt 5,5 millioner kroner, eksklusive moms.