Plan om nyt plejehjem i Vestbjerg på usikker grund

Planen om et nyt plejehjem med 50 plejeboliger i Vestbjerg møder modstand. Der er blandt andet grundvandsinteresser i spil.

Der var umiddelbart lagt op til, at byrådet i Aalborg skulle vedtage en ny lokalplan for et nyt plejehjem med 50 plejeboliger i Vestbjerg på et byrådsmøde den 12. februar.

Det var i hvert fald indstillingen fra både By- og Landskabsudvalget og Økonomiudvalget, hvor næstformand, Jan Nymark Rose Thaysen (V), dog ikke kunne bakke op om indstillingen.

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanen er der blandt andet kommet en indsigelse fra Vestbjerg Vandværk, som påpeger, at hele lokalplanområdet ligger inden for et boringsnært beskyttelsesområde.

Ifølge vandværket vil det kommende plejehjem blive bygget oven på kildepladsen for vandforsyningen til cirka 80 procent af Vestbjerg by og omegn.

På byrådsmødet besluttede politikerne derfor at sende sagen tilbage til Klima og Miljø samt By- og Landskabsudvalget med henblik på at få en nærmere afdækning af grundvandsproblematikken.

Læs også: Plan for 230 boliger i Aalborg er godkendt efter fire år

– Derudover ønskes et oplæg på konsekvenserne ved generelt at gå fra en vurdering af grundvandsarealerne baseret på kommuneplanrammer til en vurdering af grundvandsarealer baseret på en konkret risikoafdækning, sagde borgmester i Aalborg Kommune, Lasse Frimand Jensen (S), på byrådsmødet.

Området omfatter et areal på cirka 6.300 kvadratmeter mellem boligerne ved henholdsvis Hanebjælken og Stakladen. I lokalplanen er der lagt op til, at der kan bygges i to etager og med en bebyggelsesprocent på 70 på grunden.

Foruden Jan Nymark Rose Thaysen, der også er rådmand for By og Land, har Vibeke Gamst (K) og Peter Lindholt (DD) udtrykt bekymring over projektet.

Ud over grundvandsproblematikken peger de tre politikere på, at “placeringen på det grønne naturareal for enden af Vindfløjen ikke er hensigtsmæssig i forhold til de sårbare elever i de eksisterende K-klasser”, ligesom de mener, at byggeri i to etager lige op ad et eksisterende parcelhuskvarter er for voldsomt.

Endeligt peger de på, at grunden ikke ligger tæt på kollektive transportmuligheder samt indkøbsmuligheder.