Postfunktionærenes Andels-Boligforening køber Bilharziosebygningen

Bilharziosebygningen er solgt til Postfunktionærenes Andels-Boligforening, som vil etablere ungdomsboliger i ejendommen ved det tidligere Danmarks Akvarium og Charlottenlund Slot.

Den almene boligorganisation Postfunktionærenes Andels-Boligforening (PAB) køber Bilharziosebygningen med henblik på at etablere ungdomsboliger. Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Bilharziosebygningen ved Charlottenlund Slot har hidtil været ejet af staten, men Slots- og Kulturstyrelsen har gennemført et udbud, hvor højeste bud kom fra administrationsorganisationen FA09, på vegne af PAB. Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) har godkendt salget.

– I regeringen ønsker vi blandede by- og boligområder med forskellige boligformer. Jeg er derfor godt tilfreds med, at salget betyder, at der kommer flere almene ungdomsboliger i et område med høje boligpriser, udtaler ministeren.

PAB er en almen boligorganisation, som råder over mere end 4.000 boliger, primært beliggende i Storkøbenhavn. Boligerne er fordelt på 23 afdelinger, som er bygget i perioden 1948 til 2022.

– Vi har allerede et fantastisk samarbejde med Gentofte Kommune, da vi netop er blevet færdige med byggeriet af Kornerup Kollegiet på Niels Steensens Vej. Og samtidig vil vi trække på den unikke erfaring, som FA09 har med at administrere ungdomsboliger. Boligerne bliver nemlig en del af vores kollegiefællesskab med knap 2.500 ungdoms- og kollegieboliger i og omkring København, udtaler formand for PAB og FA09, Nikolaj Jørgensen.

Borgmester i Gentofte Kommune, Michael Fenger (K), glæder sig over, at kommunen med salget får 20-30 ekstra ungdomsboliger ud over de 150 øvrige almene ungdomsboliger, der er på tegnebrættet andre steder i kommunen.

– Vi er en fuld udbygget kommune stort set uden byggegrunde, og Bilharziosebygningen er meget egnet til formålet, udtaler borgmesteren.

Tidligere har Slots- og Kulturstyrelsen oplyst, at ejendommen forventedes at blive solgt for mellem 5,8 millioner kroner og 6,5 millioner kroner. Den ligger på en 2.140 kvadratmeter stor grund, og den eksisterende bygning er opført i 1964 i to etager og omfatter brutto 1.428 kvadratmeter, hvor bygningsarealet eksklusiv kælder udgør 940 kvadratmeter. Senest har ejendommen været indrettet som kontorhotel.

Fakta

DTU-Aqua lejede Charlottenlund Slot og flere andre bygninger ved slottet til 2017. DTU-Aqua anvendte Bilharziosebygningen til forskning i blandt andet tropesygdommen bilharziose, hvilket også har givet anledning til bygningens navn. Aktuelt er Bilharziosebygningen udlejet til Gentofte Kommune.

Der blev den 13. december 2021 indgået et forlig, der afsluttede en tvist mellem staten (ved Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet), lejer og Gentofte Kommune om anvendelse af fem bygninger i Charlottenlunds Slotshave.

Det følger af forliget, at staten skal sælge Bilharziosebygningen med henblik på at etablere almene ungdomsboliger i bygningen, enten ved nedrivning eller ombygning af den eksisterende bygning,

Forliget mellem kommunen og staten er godkendt i en politisk aftale om anvendelse af bygninger ved Charlottenlund Slot mellem den tidligere regering og Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Kilde: Kulturministeriet.