Projekt med hotellejligheder ved Køge Universitetshospital på tegnebrættet. Visualisering fra lokalplanforlsaget.
Projekt med hotellejligheder ved Køge Universitetshospital på tegnebrættet. Visualisering fra lokalplanforlsaget.

Byggeriet af Køge Universitetshospital er i fuld gang, hvilket medfører specialiserede sundhedstilbud tæt på Køge Kommunes borgere. Som led i udviklingen af Universitetshospitalet sender Byrådet nu en lokalplan for hotellejligheder og sundhedshuse i Bellingeparken i høring. I samspil med områdets eksisterende bebyggelse er sigtet at udvikle én samlet sundhedspark.

Projektet omfatter tre nye bygninger i varierede etager og maksimalt seks etager, og med bygningshøjde på op til 24 meter. Derudover omfatter projektet udvidelse og forskønnelse af facader på en eksisterende bygning på Lykkebækvej 14.

– Et godt og stærkt sundhedsvæsen og hospital er essentielt for trygheden omkring vores sundhed som borgere i kommunen. Derfor glæder det mig, at vi nu kan få borgernes og erhvervslivets input til rammerne for en fremtidig sundhedspark, der støtter op om den kæmpe udvikling, vi oplever med Køge Universitetshospital, siger borgmester Marie Stærke (S) i den anledning i en pressemeddelelse.

Hotellejligheder er mindre lejligheder på 35-50 kvadrameter til blandt andre gæsteprofessorer, læger, sygeplejersker og forskere, som har behov for midlertidigt ophold. Sundhedshusene skal i øvrigt indeholde institutioner og kontorer med relation til universitetshospitalet samt eventuelt et patienthotel.

Lokalplanområdet dækker et areal på omkring fire hektar, der rummer en række ejendomme på Lykkebækvej. På Lykkebækvej 12 og 14 ligger allerede opførte og ibrugtagne sundhedshuse, mens ejendommen Lykkebækvej 4, der ejes og drives af 3F til kontorformål, inddrages i lokalplanområdet uden ændringer.

Det eksisterende sundhedshus på Lykkebækvej 14 står til gengæld over for et ansigtsløft, mens Lykkebækvej 6 og 10 udlægges til nye sundhedshuse og kontorvirksomhed med byggeri i op til 16 meters højde og maksimalt fire etager.

Endeligt er det planen, at ejendommen Lykkebækvej 8 skal anvendes til sundhedshus eller kontorvirksomhed og/eller hotellejligheder og patienthotel med byggeri i op til 24 meters højde og maksimalt fem-seks etager. Bygningen skal desuden fungere som støjskærm fra motorvejen. Lejlighedshotellet er tænkt placeret som en bue, der afslutter bydelen.

“Den buede bygningskrop deles i tre sektioner af to gennemgående glasatriummer, så udsigten kan fortsætte ud mod det grønne område. De tre sektioner ”svæver” ovenpå en stueetage af glas der får bygningen til at fremstå let på trods af sin størrelse”, fremgår det af lokalplanforslaget.

De nævnte grunde ejes ifølge tingbogen af to forskellige selskaber, Clinics Estate Køge og Apartments Estate Køge. Selskaberne ejes af henholdsvis Peter Knud Appel fra Roskilde, Per Thue Sørensen fra Odense og Martin Halmø Hürdum fra Charlottenlund, fremgår det af CVR-registret.

Lokalplanen med nummeret 1105 sendes nu i høring i en periode på seks uger, og i den forbindelse er der planlagt et borgermøde onsdag den 27. april 2022 klokken 17-18 på Lykkebækvej 8. Samtidig med lokalplanen sendes Kommuneplantillæg nr. 4 også i høring.