Projekt med over 140 boliger i Vadum er godkendt

Ny lokalplan for et stort areal sydøst for Vadum er godkendt. Planen skal bane vejen for over 140 parcelhuse og rækkehuse eller lejligheder.

Lokalplanen for et projekt med over 140 boliger i Vadum er godkendt. Foto: Aalborg Kommune.
Lokalplanen for et projekt med over 140 boliger i Vadum er godkendt. Foto: Aalborg Kommune.

Politikerne i byrådet i Aalborg har godkendt en lokalplan for et areal på knap 13 hektar mellem Propellen, Foltmannsvej, Vadum Kirkevej og Thisted Landevej sydøst for Vadum.

– Det er et resultat af en byudviklingsplan, der blev lavet for Vadum, hvor man pegede på, at dette område også kunne være interessant, sagde by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) på byrådsmødet den 15. maj, hvorefter han løftede sløret for, at der måske også kan være udvikling på vej i den nordlige del af byen.

Gammelå løber i en stort set lige linje gennem området fra fra nord til syd, men efter planen skal der skabes naturlige kvaliteter omkring åen ved at lade den slynge sig gennem området. Langs åen udlægges et cirka 100 meter bredt “naturstrøg”, hvor der ikke kan bygges.

LÆS OGSÅ: EJENDOMSUDVIKLER VIL ERSTATTE TRE GÅRDE MED RÆKKEHUSE

På henholdsvis øst- og vestsiden af Gammelå kan der etableres cirka 23 parcelhuse i ét plan samt cirka 120 rækkehuse eller etageboliger i op til to etager.

Lokalplanens illustrationskort, som giver et bud på, hvordan området kan blive bebygget. Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og derfor ikke bindende.
Lokalplanens illustrationskort, som giver et bud på, hvordan området kan blive bebygget. Illustrationsplanen er til
vejledning og inspiration og derfor ikke bindende.

Af et notat fra kommunen fremgår det videre, at ambitionen for området er “at sætte rammerne for en nutidig arkitektur af høj kvalitet”.

I områder med rækkehuse og etageboliger er der derfor bestemmelser om, at for hver 20-25 boliger skal der være et nyt arkitektonisk udtryk, så der sikres variation i den samlede bebyggelse.

Monotone facader skal undgås, så der stilles krav om forskydninger i bygningskroppen, skift i materialer og farver og detaljering af facadernes udtryk, fremgår det af notatet.

Området får vejadgang fra både Ellehammersvej og Vadum Kirkevej, og der udlægges i det rekreative område langs Gammelå stiforbindelser og broer, som blandt andet skal sikre en sikker skolevej.

Ifølge Aalborg Kommune er lokalplanen blevet udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra en udvikler. Området er privatejet af to forskellige grundejere.