Radiatorfabrik skal omdannes til 520 boliger

Olav de Linde og Svanen Gruppen står bag projekter med i alt 520 boliger i Herlev, hvor Thor Radiatorfabrik dermed står over en omfattende transformaton.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Thor Radiatorfabrik i Herlev skal omdannes til 520 boliger. Visualisering: Olav de Linde.
Thor Radiatorfabrik i Herlev skal omdannes til boliger. Visualisering: Olav de Linde.

Herlev Kommune har store planer for erhvervskvarteret ved Mileparken og Marielundvej. Her skal der over de kommende år bygges 5.400 nye boliger.

Et stort projekt er aktuelt på tegnebrættet i området, hvor Thor Radiatorfabrik på Hørkær 1-5 står over for en omfattende transformation.

En ny lokalplan skal give mulighed for, at ejendommen kan omdannes til omkring 520 boliger og 1.300 kvadratmeter erhverv, som placeres i stueetagen ud mod Hørkær.

Olav de Linde ejer ejendommen Hørkær 1-3, mens ejendommen Hørkær 5 ejes af Svanen Gruppen ved familien Brixhuus. De jyske ejendomsudviklere vil transformere det 33.000 kvadratmeter store område til et samlet bolig- og erhvervsområde.

Thor Radiatorfabrik i Herlev skal omdannes til 520 boliger. Visualisering: Olav de Linde.
Thor Radiatorfabrik i Herlev skal omdannes til boliger og 1.300 kvadratmeter erhverv. Visualisering: Olav de Linde.

Omkring 1.300 kvadratmeter af fabriksbygningerne vil blive bevaret, men det er desuden planen, at det eksisterende Thor Radiatorfabrik skal genetableres i det nye byggeri.

Herlev Bladet skrev allerede om sagen i november 2023.

– I sidste instans bliver dialogen om det endelige lokalplanforslag en dialog mellem ejer af ejendommen og den kommunale forvaltning, og så bliver det i sidste ende kommunalbestyrelsen, som tager stilling til det forslag, og der har jeg allerede i dag fornemmet, at der en nogle forskellige synspunkter på højder og den slags ting, sagde kommunens borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) i den forbindelse til avisen og understregede, at kommunen ikke vil stille krav om at bevare den fulde bygning.

Thor Radiatorfabrik i Herlev skal omdannes til 520 boliger. Visualisering: Olav de Linde.
Thor Radiatorfabrik i Herlev skal omdannes til boliger. Visualisering: Olav de Linde.

På Hørkær 1-3 vil Olav de Linde opføre en karrébebyggelse i tre-ni etager med mulighed for et punkthus i op til 14 etager i karréens nordøstlige hjørne.

Projektet har et samlet etageareal på 40.400 kvadratmeter og omfatter mellem 420 og 440 lejligheder med et-tre værelser og en gennemsnitsstørrelse på 76-86 kvadratmeter.

På Hørkær 5 vil Svanen Gruppen bygge en C-formet karré i fem-syv etager med mellem 85 og 96 lejligheder med en gennemsnitsstørrelse på 80-90 kvadratmeter og to-fire værelser. Projektet har et bruttoetageareal på godt 7.800 kvadratmeter.

Thor Radiatorfabrik i Herlev skal omdannes til 520 boliger. Visualisering: Svanen Gruppen.
Thor Radiatorfabrik i Herlev skal omdannes til boliger. Visualisering: Svanen Gruppen.

Sagen skulle have været behandlet af politikerne i Miljø-, Klima- og Teknikudvalget den 29. januar, men den blev udsat, så “forvaltningen kan vurdere en række forhold og give tid til en grundig politisk proces”.

Sagen forventes atter at være på dagsordenen i udvalget på et kommende møde den 26. februar 2024.

På Hørkær 8 er en entreprenør i fuld gang med at bygge boliger i tre punkthuse i op til 11 etager. De står efter planen færdige i 2025.