Herlev gør plads til 5.400 boliger i ny bydel

Erhvervsområdet ved Mileparken og Marielundvej i Herlev skal udvikles til et nyt bykvarter, hvor der skal bygges 5.400 nye boliger.

Erhvervskvarteret ved Mileparken og Marielundvej i Herlev skal udvikles til bydelen Marielund med masser af nye boliger. Illustration fra udviklingsplanen.
Erhvervskvarteret ved Mileparken og Marielundvej i Herlev skal udvikles til bydelen Marielund med masser af nye boliger. Illustration fra udviklingsplanen.

Herlev Kommune voksede sidste år med 660 indbyggere og var dermed blandt de hurtigst voksende kommuner i Danmark i 2023.

Hvis tendensen fortsætter med bare nogenlunde samme hast, runder hovedstadskommunen 30.000 indbyggere i løbet af 2024. Ifølge en pressemeddelelse fra kommunen forventes det, at der i 2032 er godt 33.000 herlevitter.

Det skaber behov for nye boliger, og den 17. januar vedtog en enig kommunalbestyrelse i Herlev Kommuneplan 2023-2035. Her udstikkes rammerne for kommunens udvikling i de kommende år.

– Vi kan glæde os over den stigende og positive interesse for at udvikle i Herlev. I bymidten er renovering og udvidelse af bymidtecenteret samt opførelse af nye boliger i fuld gang. Letbanen lægger an til at kunne køre langs Ring 3. Indbyggertallet vokser i rask fart, og erhvervslivets interesse for byen er tilsvarende stor, udtaler Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S).

Med kommuneplanen muliggøres flere nye boliger i byudviklingsområderne, særlig i udbygningen af det nuværende erhvervskvarter ved Mileparken og Marielundvej.

Plan for ny bydel er vedtaget

Erhvervskvarteret ved Mileparken og Marielundvej i Herlev skal udvikles til bydelen Marielund med masser af nye boliger. Illustration fra udviklingsplanen.
Erhvervskvarteret ved Mileparken og Marielundvej i Herlev skal udvikles til bydelen Marielund med masser af nye boliger. Illustration fra udviklingsplanen.

Sammen med kommuneplanen vedtog kommunalbestyrelsen 17. januar en udviklingsplan under navnet Udviklingsplan for Marielund.

Læs også: De skal udvikle nyt boligområde i Herlev

Frem mod 2040 vil et nyt område med nye boliger og byrum skyde op i skøn forening med erhvervslivet, lyder kommunens forvetning.

– I arbejdet med udviklingen af Herlev de kommende år, er det vigtigt, at vi gør os umage med, at de værdier, der kendetegner Herlev i dag, også bliver en del af fremtiden, siger Thomas Gyldal Petersen.

I henhold til udviklingsplanen skal den nye bydel opføres med en bebyggelsestæthed på 140-150 procent og med bebyggelse i op til fem etager i de områder, hvor planlægningen ikke allerede er igangsat.

Erhvervskvarteret ved Mileparken og Marielundvej i Herlev skal udvikles til bydelen Marielund med masser af nye boliger. Illustration fra udviklingsplanen.
Erhvervskvarteret ved Mileparken og Marielundvej i Herlev skal udvikles til bydelen Marielund med masser af nye boliger. Illustration fra udviklingsplanen.

Dermed kan der bygges 600.000 etagemeter, og der arbejdes med 460.000 kvadratmeter boliger, 130.000 kvadratmeter erhverv, 3.000 kvadratmeter detailhandel og 10.000 kvadratmeter offentligt byggeri.

Med boliger med en gennemsnitsstørrelse på 85 kvadratmeter giver det mulighed for 5.400 flere boliger i bydelen.

Med de allerede etablerede og planlagte grunde udvikles en bydel med cirka 7.600 boliger fordelt på i alt 570.000 kvadratmeter og cirka 320.000 kvadratmeter erhverv, når eksisterende erhvervsbebyggelse medregnes.

Det nuværende erhvervskvarter er placeret i den sydligste ende af Herlev kommune og bærer ifølge kommunen præg af at være afskåret af infrastrukturlinjer fra det øvrige Herlev.

Til gengæld er der god adgang til blandt andet motorveje og S-tog, og med den fremtidige letbane langs Herlev Ringvej vil bydelen være godt forbundet til nabokommunerne, understreges det i udviklingsplanen.