Sådan skal Frederiksberg blive endnu grønnere

Frederiksberg Kommune har udarbejdet en plan for, hvor kommunen bliver CO2-neutral i 2030. Kommunen vil dog gerne have borgerne til at give sit besyv med.

Politikerne i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg har en plan for, hvordan den tæt befolkede kommune kan gøres endnu grønnere. Kommunen er i gang med at revidere kommuneplanens tema om grøn omstilling og beder alle byens borgere om forslag og idéer til, hvordan Frederiksberg bliver grønnere og mere bæredygtig.

– Vi inddrager borgerne allerede inden, vi udarbejder forslaget, så deres gode idéer kan komme med. Det giver god mening, for frederiksbergerne er vidende og engagerede, og byen har et stærkt fællesskab. Det skal vi indarbejde som en ressource i kommuneplanen. Jeg glæder mig meget til at se idéerne og forhåbentlig opleve et endnu stærkere fællesskab om den grønne omstilling, udtaler borgmester i Frederiksberg Kommune, Michael Vindfeldt (S) i en pressemeddelelse.

Den gældende kommuneplan skal først revideres i 2025, men kommunen har sat en del nye mål og strategier på klima- og miljøområdet, og derfor revideres temaet om den grønne omstilling nu, så et revisionsforslag kan være klar i 2023 inden en otte ugers høringsperiode af det endelige forslag.

Frederiksberg skal være CO2-neutral i 2030

I et debatoplæg fremgår en lang række af kommunens idéer til, hvordan Frederiksberg bliver mere grøn og CO2-neutral i 2030.

Eksempelvis skal området ved Frederiksberg Hospital omdannes til et “grønt fyrtårn for en bæredygtig by”, fremgår det af debatoplægget.

Desuden skal eksisterende boliger på Frederiksberg energirenoveres, så varmeforbruget i byens bygninger reduceres med 4,5 procent frem mod 2030.

Energieffektiviteten i fjernvarmesystemet skal øges, så energitabet reduceres med 2 procent frem mod 2030, og der skal være 100 procent vedvarende energi i fjernvarmesystemet senest i 2030. Det sidste oliefyr skal udskiftes inden 2030, og den lokale solcelleproduktion på Frederiksberg skal fordobles.

Busser, kommunale køretøjer og 40 procent af de private biler skal køre på el, og byudviklingen skal understøtte, at flere vælger at cykle, gå eller bruge kollektiv trafik eller delebiler. Desuden skal nye boliger bygges bæredygtigt og forsynes med CO2-neutral energi, fremgår det videre af debatoplægget.

Kommunen har derudover et mål om, at ingen borgere må have længere end 800 meter til et grønt område, samt at alle skal kunne se et træ fra deres vindue.

Derfor vil der i lokalplaner blive stillet krav om en biofaktor på mindst 0,5. Biofaktoren beregnes ud fra mængden og kvaliteten af de grønne elementer i lokalplanområdet.

Endeligt peger kommunen i debatoplægget på, at boligforeninger og borgere kan bidrage ved at have solceller, der producerer bæredygtig energi på taget. Og selvfølgelig ved at spare på energien.

Debatoplæg: Grøn omstilling

Du kan finde et debatoplægget her, hvor du også kan komme med dine idéer og forslag frem til den 8. august.

Der afholdes et borgermøde om den grønne omstilling i Kedelhallen på Frederiksberg den 14. juni fra klokken 16-19.30. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

Kilde: Frederiksberg Kommune.