Munkekærskolen i Solrød. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.
Munkekærskolen i Solrød. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Der er konstateret asbest i tagplader og støv i ubenyttede tagrum på Munkekærskolen. Det skriver Solrød Kommune i en pressemeddelelse.

Dansk Miljøanalyse har udført yderligere undersøgelser af støv fra skolens indvendige områder for at sikre, at asbesten ikke har spredt sig fra tagene til resten af skolen. Her viser 60 repræsentative stikprøver fordelt ligeligt på alle Munkekærskolens indvendige områder ingen spor af asbest.

– Dansk Miljøanalyse vurderer, at når taget udskiftes, så vil de asbestholdige tagplader med de rigtige foranstaltninger kunne blive indkapslet og dermed blive fjernet forsvarligt, uden at det er til fare for eleverne og medarbejderne på skolen samt håndværkerne. Den vurdering stoler vi på, og derfor er vi indtil videre trygge ved at lade dagligdagen fortsætte på skolen, udtaler Dorte Saabye, direktør i Solrød Kommune.

I forbindelse med en kommende udskiftning af taget indtænkes samtidig en mulig udvidelse af skolen for at opfylde behovet for bedre undervisningsfaciliteter. Der skal etableres tre-fem basislokaler, ligesom skolekøkkenet står over for en renovering.

LÆS OGSÅ: DE SKAL BYGGE NYT PADELCENTER I SOLRØD

Byggeprogrammet er klar til at blive sendt i udbud, men det skal først godkendes af politikerne i kommunen.

Efter planen sendes byggeprogrammet i udbud den 5. februar 2024 med en tilbudsfrist den 3. april 2024. Der lægges op til et udbud som totalentreprise i begrænset licitation uden prækvalifikation med fire bydende firmaer.

Tagrenoveringen og udvidelsen har et budget på knap 36 millioner kroner, mens der er særskilt økonomi til renoveringen af skolekøkkenet, hvor disse midler søges frigivet i en særskilt sag til foråret.

Targetprisen for udvidelsen er sat til 15,5 millioner kroner, men afhænger af udgifterne til tagudskiftningen, indtil der er skrevet kontrakt.

Udbud af udvidelsen af Munkekærskolen

Udvidelsen af Munkekærskolen i Solrød udbydes som totalentreprise i begrænset licitation uden prækvalifikation med fire bydende firmaer, hvoraf følgende firmaer indbydes:

  • Store Hedebyg
  • Juul og Nielsen
  • Base Erhverv
  • Egon Olsen

Tildelingskriterierne og vægtningen er således:

  • Pris: 20 procent
  • Arkitektonisk og teknisk værdi: 60 procent
  • Organisation og metode: 20 procent

Kilde: Solrød Kommune.