Spaden i jorden til videnshus i Køge

Det nye videnshus ved sygehuset i Køge skal huse hele lægeuddannelsen og forskning på diabetesområdet.

Byggeriet af et 4.500 kvadratmeter stort videnshus ved Sjællands Universitetshospital i Køge er officielt sat i gang, oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse. Bygningen opføres i fem etager som en tilbygning til det eksisterende sygehus.

Regionen finansierer de tre øverste etager i Videnshuset, hvor lægeuddannelsen skal have til huse, mens Novo Nordisk Fonden donerer midler til den del af Videnshuset, hvor Steno Diabetes Center Sjælland skal være. Videnshuset skal nemlig anvendes til Steno Diabetes Center Sjællands forsknings- og udviklingsrelaterede diabetes-indsats.

Region Sjælland har et samarbejde med Københavns Universitet om en fuld lægeuddannelse de kommende år, hvilket inkluderer både bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen.

Når bygningen efter planen står klar til brug ved udgangen af 2023, skal den derfor indtages af 300 lægestuderende.

Fra højre ses sygeplejefaglig forskningsleder Carrinna Hansen, regionsrådsformand Heino Knudsen og medicinstuderende Yousuf El-Sharifi. Foto: PR.
Fra højre ses sygeplejefaglig forskningsleder Carrinna Hansen, regionsrådsformand Heino Knudsen og medicinstuderende Yousuf El-Sharifi. Foto: PR.

– Videnshuset får en helt afgørende betydning for vores muligheder for at kunne rekruttere og fastholde medicinstuderende, undervisere, læger og speciallæger i Region Sjælland. Når vi skal tiltrække nye medarbejdere og gøre det attraktivt at være i vores region, så er uddannelse og forskning to bærende elementer, udtaler Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, i meddelelsen.

Med udsigt til også at kunne huse bacheloruddannelsen, vil Region Sjælland i teorien kunne have alle årgange på både bachelor- og kandidatdelen i 2026. Uddannelsen vil til den tid i alt tælle 600 lægestuderende.

Fra den nye bygning vil der være direkte forbindelser til eksisterende bygninger og kældre. Husets funktioner har fælles foyer, men har derudover hver sine dedikerede områder i huset.