Boliger i Roskilde. Foto: Pixabay.
Boliger i Roskilde. Foto: Pixabay.

Skilsmisser, nye familiestrukturer, flere singler, befolkningstilvækst og urbanisering er blandt de ingredienser, der holder boligmarkedet i kog i blandt andet hovedstaden, hvor en erhvervmægler melder om alarmerende mangel på små boliger.

Også Roskilde mangler boliger i en størrelse, der kan holde priserne nede på et beskedent niveau, hvor eksempelvis lejere og ejere med blot én indkomst kan være med. Derfor vedtog politikerne i byrådet før sommerferien en handleplan, der skal sikre flere billige boliger i kommunen.

Billige boliger defineres i planen som boliger med et nettoareal på mindst 17 kvadratmeter og en månedlige bruttohusleje inklusive forbrug på 3.500-4.000 kroner eller boliger med to værelser og et nettoareal på mindst 32 kvadratmeter og en bruttohusleje inklusive forbrug på højst 5.000 kroner.

– Vi skal jo have øje for, at forskellige mennesker har brug for forskellige boliger, og vi har brug for individuelle løsninger. Og vi skal hele tiden have øje for den samfundsmæssige udvikling, der er, fordi lige nu er det sådan, at selv små boliger er blevet dyre boliger, fordi omkostningerne ved byggeri, materialer og lån med mere har været med til at fordyre de nyere byggerier, sagde 2. viceborgmester og næstformand for Beskæftigelses- og Socialudvalget Gitte Kronbak Nielsen (S) på byrådsmødet.

Små boliger er gode for miljøet

Byrådsmedlem Troels Toft (A) påpegede på mødet, at der også er en klimamæssig gevinst ved at arbejde for flere små og billige boliger. CO2-udledningen bliver mindre, når flere mennesker bor på færre kvadratmeter, lød det simple regnestykke fra Troels Toft.

– Så med denne handlingsplan imødekommer vi faktisk et behov, som folk har for at bo i billige boliger, samtidig med, at vi får en klimagevinst ud af det, sagde han på byrådsmødet.

Fra Dansk Folkeparti var der opbakning til handleplanen, men formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget Merete Dea Larsen (DF), slog på byrådsmødet fast, at det ikke er nok, at få bygget små boliger.

– Vi bliver ligesom ved med at se bort fra det, der er det egentlige problem. Og det, der er det egentlige problem, er jo sådan set, at der er nogle borgere, der bare ikke passer ind i normale typer af boligformer, sagde hun og efterlyste fokus på “skæve boliger” og sågar “skæve landsbyer”.

Handleplanen har været i høring, og i den forbindelse har kommunen blandt andet modtaget et høringssvar med en opfordring om at passe på med at stille for høje krav til arkitektur og certificeringsdokumentation for bæredygtighed i forbindelse med nybyggeri.

– Vi kan måske ikke få det hele. Så hvis vi gerne vil have fantastisk arkitektur og miljø på alle fronter, så er det måske svært at få tingene til at hænge sammen påpegede byrådsmedlem Trine Borre (K) på byrådsmødet.

Kommunen vil stille krav om små boliger ved nybyggeri

Af handleplanen fremgår det, at det ikke er muligt at opgøre behovet for billige boliger i Roskilde, men Boligselskabet Sjælland oplyser, at de har over 20.000 personer stående opskrevet til en et- eller to-værelses lejlighed.

For at sikre flere billige boliger vil kommunen blandt andet gøre brug af en mulighed for at stille krav om mindst 10 procent små boliger med et bruttoareal på 32 kvadratmeter i forbindelse med salg af kommunale grund til projektudviklere, der vil bygge boliger. Samme krav vil blive stillet i forbindelse med nyt alment byggeri.

Kravene om små boliger skal ses i lyset af, at kommunen kun har mulighed for at påvirke boligstørrelsen, ikke huslejeniveauet.

Kommunen gør i vid udstrækning allerede brug af muligheden for at stille krav om 25 procent almene boliger i forbindelse med nye boligprojekter, og det vil man fortsætte med.

Roskilde Kommune vil desuden gøre brug af en ny lovpakke, der trådte i kraft i 2022. Her er der afsat statslige midler svarende til tilskud på 400.000 kroner per bolig til etablering af almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne, herunder borgere i hjemløshed.

Tilskud forudsætter, at boligerne har et bruttoareal på maksimalt 55 kvadratmeter, at der højst gives tilskud til 20 procent af boligerne i en boligafdeling, at kommunen har udarbejdet en plan for bekæmpelse af hjemløshed, og at boligerne ikke etableres i et udsat boligområde eller forebyggelsesområde.

Det er kommunen, der ansøger om tilskuddet, og kommunen vil have 100 procent anvisningsret til disse boliger. Forvaltningen vil i de årlige styringsdialogmøder med de almene boligselskaber sætte fokus på denne mulighed, fremgår det af et notat fra kommunen.

Landsbyggefonden laver hvert år en huslejestatistik for almene boliger. I statistikken for 2021 var der i Roskilde Kommune 611 almene familieboliger på under 50 kvadratmeter med en medianhusleje på 3.961 kroner om måneden.

På tværs af alle boligtyper er der omkring 5.300 boliger på på højst 50 kvadratmeter i kommunen. Heraf er godt 2.100 almene boliger.

Gennem det seneste år er Roskilde Kommune vokset med 495 nye borgere, og kommunen får samtidig flere ældre og flere enlige.