Stor udvidelse af Fisketorvet rykker nærmere

En ny lokalplan skal bane vejen for en markant udvidelse af Fisketorvet, hvor der blandt andet skal bygges nye almene boliger.

Den 8. april skal politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i København tage stilling til, om en ny lokalplan for Fisketorvet skal indstilles til endelig godkendelse.

Det fremgår af dagsordenen til det kommende udvalgsmøde.

Fisketorvets eksisterende etageareal er cirka 81.000 kvadratmeter Med lokalplanen lægges der op til 43.000 kvadratmeter nybyggeri.

Der skal opføres nybyggeri langs Kalvebod Brygge og langs metroforpladsen med en ny indgang til centret. Ved centrets sydlige hjørne ned mod kanalen skal der desuden bygges både boliger og erhverv.

Læs også: Nike åbner ny butik i Fisketorvet

Med lokalplanen gives der mulighed for mellem 3.200 og 9.300 kvadratmeter boliger, hvoraf 25 procent skal være almene boliger.

Det eksisterende detailhandelsareal i Fisketorvet udgør cirka 40.000 kvadratmeter, og det udvides med lokalplanen med op til 5.000 kvadratmeter.

Fisketorvet blev indviet i 2020 og var ifølge lokalplanen på det tidspunkt den mest dominerende bygning præget af en lukket facade på en lang strækning langs Kalvebod Brygge med bilramper og varegård.

– I dag ser Fisketorvet sig som del af Vesterbro og ønsker at vende sig ud ad og blive en del af bydelen, sagde Helle García Korndal fra Unibail-Rodamco-Westfield (URW), som ejer Fisketorvet, da projektet blev præsenteret på et borgermøde i januar.

– URW ønsker en ny lokalplan blandt andet for at fremtidssikre og udvikle Fisketorvet som et mødested med nye forsider mod naboerne. URW har arbejdet med at skabe flere grønne facader og tage samt sociale tiltag, der taler ind i ønsket om, at Fisketorvet bliver et mødested i bydelen.

Læs også: Her vil København vokse mest frem mod 2060

Den kommende bebyggelse vil kunne opføres i op til 42 meters højde.

– Der er behov for at bygge højt, da der ikke er meget plads på grunden. Hvis man ønsker almene boliger, skal der bygges et vist volumen, sagde arkitekt Kristian Ahlmark fra Schmidt Hammer Lassen, på borgermødet i januar.

Han fortalte videre om, hvordan området omkring Fisketorvet har udviklet sig siden indvielsen for 24 år siden, hvor centret blev betragtet som “Den strandede hval”.

I forbindelse med det kommende nybyggeri er der ifølge arkitekten lagt stor vægt på at tilføje nyt og ikke rive ned. Desuden vil blandede funktioner med boliger, kontorer, butikker og eventuelt hotel være med til at skabe liv i området.

Med nye facader bliver Fisketorvets udtryk ifølge Kristian Ahlmark mindre massivt end i dag, og der kommer flere åbne stueetager og en fodgængerpassage i en kolonnade hele vejen rundt i nybyggeriet samt en ny hovedindgang til Fisketorvet fra Metropladsen.

Det kommende byggeri vil efter planen blive opført i etaper, da der er tale om en besværlig og udfordrende byggegrund med meget lidt plads til rådighed.

Læs også: Metro til Sydhavn og Valby åbner i juni 2024

Fisketorvet ligger i et område, der oprindeligt var et industri- og havneområde. Det ligger på grænsen til de store byudviklingsområder i Sydhavnen, herunder delområderne Cirkusgrunden, Enghave Brygge og Dybbølsbro samt det nye byudviklingsområde Jernbanebyen.

Det er omkranset af nyere bebyggelser med en blanding af boliger og serviceerhverv langs Havneholmen.

Bygningsstyrelsens byggeri med statslige kontorer, Trafiktårnet, Kaktustårnene med ungdomsboliger samt Ikea ligger på nordvestsiden af Kalvebod Brygge. Mellem havnen og Kalvebod Brygge ligger der hotel og kontorbygninger. I havnebassinet nordøst for Fisketorvet ligger der et kommunalt havnebad.