Passagerer i metrotog. Foto: Büro Jantzen / Metroselskabet.
Passagerer i metrotog. Foto: Büro Jantzen / Metroselskabet.

Sweco har fået til opgave at afdække, hvad det vil kræve at forlænge metroen fra Ny Ellebjerg Station til Hvidovre Hospital, hvis den ligger helt eller delvist på terræn i stedet for i en boret tunnel. Det skriver Hvidovre Kommune i en pressemeddelelse.

– Det er meget omkostningstungt at bore tunneler i den størrelse, så derfor giver det god mening at se på, om vi kan få etableret metro til Hvidovre på andre måder. Der er nemlig ingen tvivl om, at en forlængelse af metroen til Hvidovre vil kunne afhjælpe nogle af hovedstadsområdet trængselsproblemer og forbedre fremkommeligheden til Hvidovre Hospital. Metroen vil kunne trække flere bilister over i den kollektive trafik, hvilket vil mindske trængslen og støjen i både Hvidovre og København – og give klimaet en hjælpende hånd, siger borgmester Anders Wolf Andresen (SF).

I den nye undersøgelse skal metroen ligge inden for Holbækmotorvejens vejforløb frem til Hvidovre Hospital, skriver kommunen.

LÆS OGSÅ: POLITIKERE AFSÆTTER 6,3 MILLIARDER TIL MERE METRO

Undersøgelsen skal inkludere en trafikal vurdering af metroens potentiale kombineret med parkér og rejs-anlæg, hvor bilpendlere kan skifte fra bil til metro i Hvidovre for at køre med højklasset kollektiv trafik resten af vejen ind mod byen. Sweco skal også undersøge de afledte effekter på trafikken i Hvidovre på Holbækmotorvejen og de afledte effekter på trafikken i Københavns Kommune. Desuden skal det være muligt at forlænge metroen til Rødovre centrum.

Den skitserede løsning må dog ikke stå i vejen for en eventuel senere overdækning af Holbækmotorvejen, lyder det fra Hvidovre Kommune.

– Vi mener stadig, at det giver rigtig god mening at overdække de motorveje, der går gennem Hvidovre, herunder Holbækmotorvejen. Det vil dæmpe den sundhedsskadelige støj, som alt for mange borgere lever med dagligt, og det kan give et skub til den grønne udvikling og binde vores by bedre sammen. Derfor kan det give god mening tænke de to projekter sammen, siger Anders Wolf Andresen.

LÆS OGSÅ: RÅDGIVER TIL NY METROLINJE ER VALGT

Derfor har KI Rådgivende Ingeniører og arkitekt Mads Lützen fået til opgave at undersøge en løsning, hvor en overdækning af Holbækmotorvejen er indarbejdet i forlængelsen af metroen. Her skal det indtænkes, hvordan metroen kan integreres i en hel eller delvis overdækning af Holbækmotorvejen, som kan anvendes til eksempelvis byformål og/eller solceller.

De endelige rapporter forventes færdige den 29. september 2023, hvorefter de skal forelægges kommunalbestyrelsen i Hvidovre.