Tidligere tivolidirektør bag 50 nye rækkehuse i Kolding

Tidligere tivolidirektør står bag plan om at bygge 50 rækkehuse ved Almind Østergade i Kolding. Der er i forvejen bygget en del lignende boliger i området.

Byrådet i Kolding besluttede den 20. juni 2022 at sende et lokalplanforslag for et 29.000 kvadratmeter stort areal ved Almind Østergade i otte ugers offentlig høring.

Området er en del af ejendommen Almind Østergade 11, der omfatter en række med seks industrihaller og ubebyggede områder øst og vest for hallerne. Ejeren af området ønsker at udvikle det østlige ubebyggede område til et nyt haveboligområde med 50 rækkehuse.

Området med hallerne er til gengæld ikke medtaget i lokalplanforslaget. Hallerne blev bygget i 1972-1997, og ejeren af planområdet ønsker at bevare hallerne, da de er i god stand og i brug.

Der kom dog en løftet pegefinger fra byrådsmedlem Ole Alsted (V) på byrådsmødet. Han hæftede sig ved, at der allerede findes en del rækkehuse i området.

– Der er blevet bygget ret mange tæt-lav-boliger. Og de er, tror jeg, allesammen beboet nu, sagde Ole Alsted, og påpegede, at der er flere rækkehuse på vej på andre grunde i området.

Der lægges op til, at de nye rækkehuse bygges i to etager og med facader af tegl, træ og pudset mur.

Med lokalplanens vedtagelse kan boliger komme tæt på de eksisterende industrihaller, men der er beplantning langs hallerne, for at skærme visuelt mellem haller og boligområdet. Desuden lægges der med de kommende boliger begræsninger i mulighederne for erhvervsaktiviteter i hallerne.

Ifølge de offentlige registre ejes området af Lars Vinther Jakobsen, der er tidligere indehaver af Nordisk Tivolipark. Han ejer området gennem selskabet L.W. Almind Ejendomme.