Totalrådgiver til nyt psykiatri-byggeri i Viborg er fundet

Region Midtjylland valgt Rambøll, Link Arkitektur og SLA som totalrådgiver på byggeriet af en ny psykiatriske afdeling i Viborg.

Blandt fem prækvalificerede hold har Regionsrådet i Region Midtjylland netop valgt Rambøll med Link Arkitektur og SLA som totalrådgiver på byggeriet af den nye psykiatriske afdeling ved søen i Viborg. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

– Det er et stort skridt, vi nu har taget frem mod et moderne psykiatri-byggeri i Viborg, hvor rammerne både understøtter behandling af høj kvalitet til vores patienter og samtidig sikrer et godt arbejdsmiljø til vores medarbejdere, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Ifølge regionen lægger vinderforslaget op til, at det nye psykiatri-byggeri skal bestå af fire sammenhængende bygninger, hvor i alt 96 sengepladser fordeles i tre dobbelte sengeafsnit. Den fjerde bygning skal rumme ambulante behandlingsfaciliteter og kontorer.

Et hold bestående af Rambøll med LINK Arkitektur og SLA er udpeget som totalrådgiver på byggeriet af den nye psykiatriske afdeling i Viborg.
Et hold bestående af Rambøll med LINK Arkitektur og SLA er udpeget som totalrådgiver på byggeriet af den nye psykiatriske afdeling i Viborg.

Regionsrådet skal i efteråret tage stilling til projektets økonomi og finansiering.

– Bedømmelsesudvalget har blandt andet lagt vægt på, at vinderforslaget understøtter hverdagen på en psykiatrisk afdeling, hvor velindrettede patientområder, mulighed for effektive arbejdsgange og sikkerhed er afgørende, udtaler hospitalsdirektør i Psykiatrien, Tina Ebler

– Det har desuden spillet en rolle, at sengeafsnittene både opfylder patienternes behov for privatliv og for samvær med andre, og at omgivelserne ved Søndersø er flot integreret i byggeriet.

Næste skridt på vejen mod nye bygninger til psykiatrien i Viborg bliver taget i efteråret.

Et hold bestående af Rambøll med LINK Arkitektur og SLA er udpeget som totalrådgiver på byggeriet af den nye psykiatriske afdeling i Viborg.
Et hold bestående af Rambøll med LINK Arkitektur og SLA er udpeget som totalrådgiver på byggeriet af den nye psykiatriske afdeling i Viborg.

Her skal den nye totalrådgiver i samarbejde med Psykiatrien i Region Midtjylland sammen med repræsentanter for personale samt patienter og pårørende arbejde videre med at tilpasse vinderforslaget.

I den proces bliver der også trukket på erfaringer fra psykiatribyggerier i Skejby og Gødstrup, oplyser Region Midtjylland.

De nye bygninger kan tidligst stå klar fra 2029.

Først skal Regionsrådet dog tage stilling til finansieringen af projektet. Anlægssummen er tidligere anslået til 630 millioner kroner.

Det vindende tilbud udmærker sig især ved:

  1. Velindrettede og veldisponerede patientområder, der understøtter individuelle behov for privatliv og samvær samt god adgang til aktivitets- og multirum.
  2. Gode sammenhænge og nærheder mellem funktioner internt i bygningen.
  3. Direkte adgang til gårdhaver i sengeafsnit med fine opholdsmuligheder og god beplantningsstrategi.
  4. En særdeles veltilrettelagt logistik, der understøtter effektive arbejdsgange og samarbejdet med Regionshospitalet (somatikken).
  5. En serviceetage, der understøtter alle former for flow i den rette kontekst, med respekt for patienters integritet og akut indsats.
  6. God sikkerhed for både patienter og personale.
  7. En god integration i områdets grønne omgivelser. Den indre lyshave viderefører det grønne i bygningen.

Kilde: Region Midtjylland.