Trist erhvervsområde ved Jersie Strand forvandles til boligområde

Ved Jersie Strand i Solrød vil fynsk udvikler omdanne et trist erhvervsområde til et nyt boligområde med 140 lejligheder og 13 rækkehuse.

AG Gruppen vil i samarbejde med ACT Architects opføre boliger på et område ved Cordozasvinget Nord ved Jersie Strand i Solrød.

Ifølge en pressemeddelelse fra Solrød Kommune er der tale om et “trist erhvervsområde” på 20.885 kvadratmeter, som nu omdannes til et “klimavenligt og moderne boligområde”.

Planlægningen blev sat i gang i oktober 2022, og lokalplanen er nu blevet endeligt godkendt. Det blev den på årets første møde i byrådet.

– Det er vigtigt, at vi løbende udvikler kommunen og på den måde også bringer mere liv og energi til byerne, og det er det her projekt et rigtig godt eksempel på. Området har et stort potentiale, og der er planer om cirka 140 nye lejligheder og mindre rækkehuse, der blandt andet kan være interessante for ældre borgere, som gerne vil flytte ud af deres villaer og stadig blive i området, udtaler formand for Kultur- og naturudvalget, Morten Scheelsbeck (K).

Læs også: Disse kommuner er bedst til at tiltrække børnefamilier

I forbindelse med den offentlige høring har naboer givet udtryk for bekymringer i forhold til indkigs- og skyggegener. Derfor er lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg blevet tilpasset på flere områder.

Blandt andet er de yderste rækkehusboliger flyttet en meter længere væk fra skel, og det er besluttet, at der maksimalt må opføres to etager mod Jersie Strandvej. Der kommer et bælte med beplantning langs hele den nordlige strækning mod Jersie Strandvej.

Samtidig er der ifølge Solrød Kommune taget højde for bekymring hos de omkringliggende erhvervsdrivende blandt andet ved, at selve vejen Cordozasvinget fortsat vil være en privat fællesvej, og at vejen udvides med en halv meter i bredden for både at tilgodese virksomhedsejerne og afvikling af trafikken til det nye boligområde.

Endeligt skal der laves en trafiktælling både før og efter, de kommende boliger bliver taget i brug for at afklare, om der er behov for trafiktiltag.

AG Gruppen står i samarbejde med ACT Architects bag projekt med lejligheder og rækkehuse ved Cordozasvinget ved Jersie Strand i Solrød.
AG Gruppen står i samarbejde med ACT Architects bag projekt med lejligheder og rækkehuse ved Cordozasvinget ved Jersie Strand i Solrød.

Rækkehuse og lejligheder

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges 13 rækkehuse i to etager i den nordlige del af området.

I den øvrige del af området kan der opføres etageboliger. Mod Jersie Strandvej må bebyggelsen opføres i maksimalt to etager. Dog må der bygges i tre etager i den sydøstlige del. I områdets centrale del og mod S-banen kan der bygges i fire-fem etager.

Læs også: Plejecenter i Solrød skal udvides med 90 boliger

Facaderne skal udføres i teglsten i lyse grågule og beige farver, som skal variere fra bygning til bygning. Der skal benyttes to‐tre forskellige farvetoner for både tegl og fuge inden for lokalplanområdet.

I facaderne skal der derudover indarbejdes detaljebånd med vrangvendte tegl eller genbrugstegl for at skabe variation. Placeringen og omfanget af detaljebåndet skal også variere fra bygning til bygning, fremgår det af lokalplanen.

Byrådet i Solrød Kommune desuden har bestemt, at boligbebyggelsen som minimum skal certificeres til DGNB Guld.

Området består af fem private grunde på Cordozasvinget 2, 4, 6, 8 og 10, som alle er ejet af AG Gruppen, samt af en grund på Cordozasvinget 12, som Solrød Kommune ejer. Den kommunale grund har AG Gruppen forkøbsret på.