Den samlede Tune Skole skal ligge på den matrikel, hvor Tune Skole Højen ligger i dag. Skolen skal derfor renoveres og ombygges. Foto: Greve Kommune.
Den samlede Tune Skole skal ligge på den matrikel, hvor Tune Skole Højen ligger i dag. Skolen skal derfor renoveres og ombygges. Foto: Greve Kommune.

Alle eleverne fra Tune skal samles på én matrikel, og den nye fælles Tune Skole kommer til at ligge ved den nuværende Tune Skole Højen. Det skriver Greve Kommune i en pressemeddelelse.

– Tiden er moden nu, og vi er enige om, at det har været en god proces, og at det den rigtige beslutning. Vi har taget os god tid til at inddrage borgerne i Tune. Vi har drøftet det med forældrene, skoleledelsen og skolebestyrelsen, og nu er vi klar til at udbygge og renovere Tune Skole Højen, så der bliver plads til alle elever på samme matrikel. Jeg er overbevist om, at det vil skabe bedre sammenhæng i hverdagen for både elever og medarbejdere, siger Hans-Jørgen Kirstein (NB), formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Den nye Tune Skole bliver en tresporet skole med mulighed for at udvide med to klasser, hvis det bliver nødvendigt. Desuden bliver der plads til områdets klub og specialtilbuddet Tunegrupperne.

Med sammenlægningen skal Tune Skole på Højen udbygges med i alt 1.300 kvadratmeter, mens 2.330 kvadratmeter skal renoveres og ombygges.

Det kommer ifølge kommunen til at løbe op i 119,6 millioner kroner, hvoraf 5,6 millioner kroner går til henholdsvis etablering af en adgangsvej til Tune Hallerne og etablering af en ny forbindelsesvej mellem Rendebjergvej og Tunehøj.

LÆS OGSÅ: GREVE KOMMUNE SENDER BYGGERI AF BØRNEHAVE I UDBUD

På Tune Skole Lunden nedlægges 4.300 kvadratmeter inklusive SFO-bygningen og gymnastiksalen, men eksklusive daginstitutionen Lundebo på cirka 1.000 kvadratmeter. Den bevares.

Tune Skole Lunden kan blive sat til salg

Kommunen indhenter to vurderinger fra ejendomsmæglere, der skal finde ud af, hvad kommunen kan tjene på et muligt salg af Tune Skole Lunden.

I vurderingerne indgår der, at hele Tune Skole Lunden inklusiv dagtilbud, SFO bygning, gymnastiksal og foldboldbaner sælges eller udlejes, dog udelades Tune Borgerhus og Lundeparken.

Derudover foreslås det at dele af parkeringspladsen udelades, for fortsat at have offentlig parkering til borgerhuset.

Ejendomsvurderingerne vil basere sig på den gældende kommuneplans rammer, hvor lægges op til, at området udlægges til boligbyggeri. Der vil blive udarbejdet salgsvurderinger på baggrund af et par scenarier for hvor højt og tæt, der bygges.

Derudover vil ejendomsmæglerne udarbejde en markedsvurdering på leje af bygningen med forudsætning om, at der ikke sker en renovering af bygning eller udeareal.