Udvikling af Domus Vista og Nordens Plads kickstartes.
Udvikling af Domus Vista og Nordens Plads kickstartes.

Efter flere års stilhed er der for alvor blevet sat skub i udviklingen af Nordens Plads på Frederiksberg. For nylig faciliterede WERK en “kick off-dag” og aktørnetværksworkshop, hvor borgere og interessenter kunne afgive deres ønsker og drømme til områdets fremtid.

Visionen for fremtidens Nordens Plads er at skabe nye stærke sammenhænge, fællesskaber og ikke mindst styrke området som et levende og grønt handels- og boligkvarter. Herudover ser vi frem til at revitalisere det ikoniske Domus Vista, Danmarks højeste boligejendom, og gøre det til bydelens imødekommende vartegn, udtaler Thomas Kock, kreativ direktør hos WERK.

Domus Vista, der rummer 470 lejligheder, står over for en større renovering, som særligt vedrører de horisontale altangange. Stålarmeringen korroiderer i betonelementer og får betonens dæklag til at skalle af, med risiko for nedfald til følge.

WERK er engageret til at udvikle den nye vision og helhedsplan i tæt samarbejde med Frederiksberg Kommune samt grundejerne Akelius og KFI.

By- og Miljøudvalget forventes at godkende en helhedsplan og en startredegørelse for udviklingen af Nordens Plads i juni 2020.

Området omfatter to matrikler med et samlet areal på 32.000 kvadratmeter. Der er i alt 603 boliger fordelt på 38.600 kvadratmeter i området. Dertil kommer godt 11.700 kvadratmeter erhverv, en parkeringskælder med 100 pladser samt 450 parkeringspladser i terræn.