Vivabolig bag nyt plejehjem i Vestbyen

Et nyt plejehjem med 70 boliger tæt på travbanen i udkanten af Vestbyen i Aalborg er på tegnebrættet. Vivabolig skal stå for driften af plejehjemmet.

Byrådet i Aalborg Kommune har sendt et lokalplanforslag for et 12.700 kvadratmeter stort areal mellem ved Skydebanevej og Vestre Kærvej i udkanten af Vestbyen. Som erstatning for Annebergcentret ønsker Senior og Omsorg under Aalborg Kommune nemlig at bygge i omrpdet.

– Senior og Omsorg har et ønske om, at de skal have etableret nogle nye plejehjemspladser ude på Skydebanevej, sagde by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) på byrådsmødet den 15. maj.

– Vi har fundet lokaliteten, for der er en kommuneplanramme, der passer til formålet med et lave offentlige institutioner derude, oplyste by- og landskabsrådmanden.

Aalborg Kommune kommer dog ikke til at løfte opgaven alene. Lokalplanområdet ved travbanen mellem Vestbyen og Mølholm er ejet af kommunen, men det skal efter planen sælges til Vivabolig, som sammen med Senior og Omsorg skal drive plejehjemmet.

Plejehjemmet får 70 plejeboliger og tilhørende servicearealer fordelt på i alt 5.950 kvadratmeter byggeri. Det opføres som et demensegnet plejehjem, hvilket indebærer, at byggeriet skal imødekomme borgere med moderat til svær demens.

LÆS OGSÅ: INVESTORER FORDOBLER VÆRDIEN AF NEDLAGT PLEJEHJEM I AALBORG

Bebyggelsen skal opføres forskudt i to-tre etager eller i tre etager. Af lokalplanforslaget fremgår det, at plejehjemmet “skal fremstå som en sammenhængende enhed med et gennemgående tema i forhold til form, skala, farver og materialevalg”.

Vivabolig skal stå for driften af det nye plejehjem, der skal bygges tæt på travbanen i udkanten af Vestbyen i Aalborg. Illustration fra lokalplanen.
Vivabolig skal stå for driften af det nye plejehjem, der skal bygges tæt på travbanen i udkanten af Vestbyen i Aalborg. Illustration fra lokalplanen.

Bygningens facader skal fremstå som blank murværk, men facaderne skal suppleres med andre materialer for at give bebyggelsen et mindre bastant udtryk, fremgår det videre. Mindst 20 procent af bebyggelsens samlede facadeareal skal udføres i træ.

Der vil blive etableret vejadgang til plejehjemmet fra Skydebanevej.

Lokalplanen for det nye plejehjem ventes endeligt vedtaget i oktober 2023. Inden byggeriet kan sættes i gang, er der dog endnu en forhindring, der skal ryddes af vejen. Midt i området ligger der en bunker fra 2. Verdenskrig. Den skal fjernes, inden byggeriet af plejehjemmet gennemføres.