A. Enggaard og C.F. Møller bag ny bygning til havvandsvarmepumpe i Aalborg

A. Enggaard, C.F. Møller Architects og Viborg Ingeniørerne skal opføre en ny bygning for Aalborg Forsyning i Norbis Park ved Limfjorden.

A. Enggaard, C.F. Møller Architects og Viborg Ingeniørerne skal opføre en ny bygning til en havvandspumpe i Norbis Park for Aalborg Forsyning. Visualisering: C.F. Møller Architects.
A. Enggaard, C.F. Møller Architects og Viborg Ingeniørerne skal opføre en ny bygning til en havvandspumpe i Norbis Park for Aalborg Forsyning. Visualisering: C.F. Møller Architects.

A. Enggaard er efter udbud valgt som totalentreprenør på et 3.300 kvadratmeter stort byggeri, der skal huse en ny havvandsvarmepumpe i Norbis Park ved Limfjorden i Aalborg.

Det skriver entreprenør- og byudviklingsvirksomheden i en pressemeddelelse.

Norbis Park er Aalborg Forsynings erhvervsområde, som i de kommende år omdannes til et område for test og udvikling af nye teknologier, der kan anvendes i den grønne omstilling af energisektoren.

Aalborg Forsyning er således allerede i fuld gang med at bygge fremtidens energianlæg i Norbis Park, som skal tage over for den kulfyrede varmeproduktion på Nordjyllandsværket.

Et af de store projekter i omstilling af fjernvarmen er byggeriet af den store havvandsvarmepumpe, som udnytter energi fra Limfjorden til at producere varmt fjernvarmevand.

Læs også: Verdo går i jorden med nybyggeri på Aalborg Havn

A. Enggaard, C.F. Møller Architects og Viborg Ingeniørerne skal opføre en ny bygning til en havvandspumpe i Norbis Park for Aalborg Forsyning. Visualisering: C.F. Møller Architects.
A. Enggaard, C.F. Møller Architects og Viborg Ingeniørerne skal opføre en ny bygning til en havvandspumpe i Norbis Park for Aalborg Forsyning. Visualisering: C.F. Møller Architects.

A. Enggaard skal stå for byggeriet i samarbejde med C.F. Møller Architects og Viborg Ingeniørerne.

– Vi er enormt glade for at blive valgt til et så spændende og vigtigt projekt, som taler godt ind i den grønne dagsorden med mange fornuftige og bæredygtige løsninger, udtaler Kristoffer Styrup, der er afdelingschef ved A. Enggaard.

– Det er en opgave, der ligger rigtig godt til os, da vi har mulighed for at lave det meste i egenproduktion, herunder både jord-, lednings- og betonarbejde, og det er uden tvivl et anderledes projekt, som vi glæder os til at komme i gang med.

Det nye energianlæg er verdens største baseret på naturlige kølemidler og vil komme til at stå for næsten en tredjedel af varmeproduktionen i Aalborg Forsyning.

C.F. Møller Architects har i designet af bygningen lagt vægt på en stedsspecifik arkitektur og en høj grad af transparens, lyder det fra Søren Tortzen, designansvarlig og leder af C.F. Møller i Aalborg.

– Bygningen vil stå tydeligt og robust i sine materialer og indpasset i den eksisterende bygningsmasse i såvel skala som materialemæssigt. Via store glaspartier åbner bygningen sig op mod omverdenen, så man kan kigge ind til teknikken og de funktioner, der udføres inde i bygningen, udtaler Søren Tortzen.

Læs også: Anlægsloven for den tredje Limfjordsforbindelse fremsættes for Folketinget

A. Enggaard, C.F. Møller Architects og Viborg Ingeniørerne skal opføre en ny bygning til en havvandspumpe i Norbis Park for Aalborg Forsyning. Visualisering: C.F. Møller Architects.
A. Enggaard, C.F. Møller Architects og Viborg Ingeniørerne skal opføre en ny bygning til en havvandspumpe i Norbis Park for Aalborg Forsyning. Visualisering: C.F. Møller Architects.

Aalborg Forsyning har valgt at samarbejde med A. Enggaard og C.F. Møller, da deres projekt kom bedst ud på kriterierne bæredygtighed, arkitektonisk udtryk og økonomi.

– Bæredygtighed har spillet en stor rolle, da vi skulle vælge entreprenør, og det har vejet tungt, at der er valgt miljøvenlige materialer de steder, hvor det har kunnet lade sig gøre rent funktionsmæssigt. A. Enggaard har for eksempel valgt at bruge genbrugsstål til at lave armeringen med, og facaderne er lavet af 75 procent genbrugsaluminium, siger Søren Gais Kjeldsen, administrerende direktør i Aalborg Forsyning

– Derudover er der arbejdet rigtig meget med design for adskillelse, hvor materialerne både kan skilles ad og genbruges, ligesom bygningen løbende kan tilpasses eller skilles ad og genopføres et andet sted, hvis der er behov for det.

Byggeriet forventes at stå færdig i starten af 2026.

Det samlede anlæg kommer til at bestå af fire varmepumpeenheder på 18 megawatt, som samlet set bliver en af verdens største havvandsvarmepumper. Over en varmesæson vil to tredjedele af den producerede varme komme fra Limfjorden. Resten skal komme fra elkedler, varmepumper og overskudsvarme fra affaldsforbrænding og fra virksomheder.

I forhold til den kulfyrede varme vil havvandsvarmepumpen forventeligt reducere C02-udslippet med 160.000 ton årligt.

Sådan virker havvandsvarmepumpen

    • Varmen trækkes ud af havvandet ved at sende det forbi varmepumpens ene kammer med flydende kølemiddel. Kølemidlet har et meget lavt kogepunkt og fordamper ved varmeveksling med vandet fra Limfjorden.
    • Dampen passerer herefter en kompressor, som trykker den sammen, hvorved dens temperatur stiger. Den varme damp føres nu over i varmepumpens andet kammer, hvor den varmeveksler med det kolde fjernvarmevand, som kommer retur fra forbrugerne.
    • Herved opvarmes fjernvarmevandet til 90 grader, som Aalborg Forsyning efterfølgende pumper ud til forbrugerne. Den afkølede damp passerer efterfølgende en turbine, og trykket sænkes så meget, at dampen efterfølgende bliver til en kold flydende væske igen. Herefter gentages processen.
    • Fjernvarmevandet og kølemidlet kører altså rundt i hvert sit lukkede kredsløb, mens det afkølede havvand pumpes ud i Limfjorden igen.

Kilde: Aalborg Forsyning.