Aabenraa skaber byudvikling gennem kunst

Aabenraa satser på kunst som drivkraft for byudvikling. Kunst i flere forskellige formater skal blandt andet binde byen sammen.

Aabenraa skaber byudvikling gennem kunst. Oversigtskort af kunstplaceringerne: Aabenraa Kommune.
Aabenraa skaber byudvikling gennem kunst. Oversigtskort af kunstplaceringerne: Aabenraa Kommune.

I forbindelse med udvikling af nye projekter arbejdes der i Aabenraa målrettet med kunst. I forbindelse med omdannelsen af Nørreportkvarteret er passagerne mellem bygningerne renoveret og opgraderet for at skabe mere tryghed. Ud over en fysisk opgradering af passagerne i Nørreportkvarteret er der udviklet et kunstprojekt, der forventes realiseret i løbet af 2022. Det skriver Aabenraa Kommune i en pressemeddelelse.

– Vi har sammen med lokale ildsjæle, kommunens billedkunstråd samt kunstkonsulenterne Creator Projects udviklet et projekt, der baseres på etablering af permanente offentlige værker af unge danske samtidskunstnere til at udsmykke passagerne, udtaler formand for Vækstudvalget for Land og By, Philip Tietje (V), i meddelelsen.

Kunstskitse: Helene Nymann,
Kunstskitse: Helene Nymann.

Han påpeger, at kunst desuden kan være medvirkende til at være kriminalpræventivt greb om byrummet.

Projektet har blandt andet fået økonomisk støtte af Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond, Realdania, BHJ-Fonden og Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune. Derudover er projektet støttet gennem områdefornyelsesmidler tildelt af henholdsvis staten og Aabenraa Kommune.

De udvalgte kunstnere har alle besøgt byen og talt med lokalbefolkningen for at få en fornemmelse af byens identitet.

– Flere af kunstnerne har ikke haft store permanente offentlige kunstværker andre steder i landet, hvorfor det også er en vigtig milepæl på et formende tidspunkt i deres karriere, siger , siger Simon Friese, Direktør Creator Projects.

Kunstskitse: Oskar Koliander
Kunstskitse: Oskar Koliander.

De udvalgte kunstnere arbejder i forskellige materialer og medier. Det sikrer, at der skabes variation i oplevelserne, og det medvirker til, at hver af passagerne får et personligt udtryk.

Fakta

  • Henover vinteren detaljeres de udvalgte værker med henblik på realisering i foråret/sommeren 2022.
  • De udvalgte kunstnere er; Sif Itona Westerberg (f. 1985), Oskar Koliander (f. 1986), Rune Bosse (f. 1987), Helene Nymann (f. 1982), Mathias & Mathias (f. 1991, 1986) samt Torben Ribe (f. 1978).
  • Den syvende kunstner udvælges i løbet af vinteren, da passagen, der er i spil til dette værk, er under udvikling og forventes at stå færdig primo 2022.
  • Se mere om kunstnerne og værkerne på fremtidensaabenraa.dk/kunst.