Boligselskabet Nordjylland køber administrationsbygningen i Terndrup og omdanner den til boliger. Foto: Rebild Kommune.
Boligselskabet Nordjylland køber administrationsbygningen i Terndrup og omdanner den til boliger. Foto: Rebild Kommune.

Rebild Kommune har indgået en aftale med Boligselskabet Nordjylland om salget af den tidligere administrationsbygning i Terndrup.

Aftalen indebærer, at en stor del af den nuværende bygning bevares. Planen er at foretage forskellige om- og tilbygninger, som i sidste ende skal kunne rumme boliger til 31 familier.

Det skriver den nordjyske kommune i en pressemeddelelse.

– Den tidligere administrationsbygning i Terndrup rummer en masse historie og har stor betydning for mange i Rebild Kommune, udtaler borgmester i Rebild Kommune, Jesper Greth (V).

– Det har været en større arbejdsplads, og der er truffet vigtige beslutninger i byrådssalen, som har været afgørende for områdets udvikling, og ikke mindst er mange par blevet viet der. Derfor har byrådet og jeg lagt vægt på, at der skal findes en ny ejer, som har en plan for bygningerne, der giver mening for lokalområdet omkring Terndrup.

Byrådssalen bliver fællesrum

Direktør for Boligselskabet Nordjylland, Torben Fisker, er spændt på at komme i gang og blev positivt overrasket, da han skulle besigtige bygningerne for første gang.

– Vi vil bevare byrådssalen som et fællesrum for beboerne, og sammen med arkitekten vil vi gøre, hvad vi kan for at bevare nogle af de ydre kendetegn og kombinere dem med noget nyt, som passer til, at forskellige familier flytter ind. Vi skal selvfølgelig også bevare det fine store egetræ, som blev plantet i forbindelse med daværende Dronning Margrethes 50-års fødselsdag, udtaler Torben Fisker.

Boligselskabet Nordjylland overtager bygningerne i slutningen af 2025, hvorefter ombygningen går i gang.

I den mellemliggende periode fjerner Rebild Kommune de dele af det faste inventar, der kan genanvendes andre steder i kommunen. Det gælder blandt andet LED-belysningen, som er af nyere dato, og som man forventer at kunne sætte op i gangarealerne på Terndrup Skole.

Derudover skal branddøre og glaspartier genbruges der, hvor de kan passe ind, og der findes en række tekniske systemer såsom ventilationsanlægget og låsesystemet, som også enten kan genanvendes eller bruges som reservedele på andre kommunale bygninger.