Ny skole til 273 millioner i nordjysk vækstby

Rebild Kommune køber jord, der baner vej for den fortsatte udvikling af Støvring, hvor der blandt andet skal bygges en ny skole til 273 millioner kroner.

Et flertal af politikerne i byrådet i Rebild Kommune besluttede på den lukkede del af byrådsmødet torsdag den 25. april at godkende købet af ejendommen Nibevej 25 i Støvring.

Det kan få stor betydning for den fortsatte udvikling af Støvring, der er blandt Danmarks absolutte vækstbyer målt på befolkningsudvikling.

Ifølge en pressemeddelelse fra Rebild Kommune er der i takt med byens vækst også behov for en ny skole. En strukturplan for området er derfor også en mulighed for at få afklaret den endelige placering for den nye skole.

– Det er faktisk en historisk dag for Støvring. Byen vokser og den bedste mulighed for at vokse er mod syd, så den her aftale med Hans Peder Pinstrup er meget væsentlig for Støvrings og dermed Rebild Kommunes fremtid, udtaler kommunens borgmester Jesper Greth (V).

– Vi har brug for en tredje skole for at have plads til alle elever i de kommende år, og den nye folkeskole skal være mere end blot en skole. Den bliver afsættet for en ny bydel, der skal vokse op og skabe rammerne for et godt hverdagsliv for cirka 2.500 nye borgere i fremtiden.

– Vi er godt undervejs, og de næste skridt bliver at finde en egnet placering til skolen og få den samlede strukturplan for Støvring syd på plads, så vi får et visionært og fremtidssikret grundlag for Støvrings fortsatte udvikling.

En skole med mange muligheder og funktioner

Forventningen er at den nye skole står færdig i 2030 og det samlede projekt har titlen ”Livs- og læringsmiljø”.

– Vi er lige nu i visionsfasen, hvor vi skal sætte rammen og retningen for det kommende livs- og læringsmiljø som blandt andet indeholder en skole.

Købet finansieres igennem et lån på 85 procent af købssummen. Den resterende del af købssummen finansieres af budget sat af til formålet.

Der er derudover afsat i alt 273 millioner kroner til byggeriet af den nye skole. Pengene fordeles over en 25-årig periode fra 2024 og afsættes i takt med, at behovet for skolen og andre faciliteter udvikler sig.

Anlægsmidlerne rummer foruden byggeri af skolen også byggeri af faciliteter til bevægelse og fritid samt afledte projekter såsom stiforbindelser og en sikker skolevej.