Skørping Ældrecenter Teglgårdsminde. Foto: Rebild Kommune.
Skørping Ældrecenter Teglgårdsminde. Foto: Rebild Kommune.

Rebild Kommune og Boligselskabet Nordjylland har i netop indgået en aftale, der skal bane vejen for 38 moderne plejeboliger.

De nuværende boliger er bygget i 1981, og de er ifølge kommunen ikke længere tidssvarende. De er derfor dømt til nedrivning.

Nu starter så en proces omkring udvikling af de nye boliger, hvor blandt andre borgere, medarbejdere, frivillige og ældrerådet bliver inviteret til at deltage.

Det skriver Rebild Kommune i en pressemeddelelse.

– De nuværende boliger på Teglgårdsminde, Skørping Ældrecenter, lever ikke op til de krav til indretning og arbejdsmiljø, man kan forvente af moderne plejeboliger, udtaler udvalgsformand i Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget Jeanette Sagan (K).

Læs også: Arkitektfirma vinder stort børnehusprojekt i Støvring

Direktør i Boligselskabet Nordjylland, Torben Fisker, udtrykker ligeledes tilfredshed med den indgåede aftale.

– Ønskerne til boligerne er ikke de samme i dag, som for 40 år siden, hvor de nuværende boliger blev bygget. Vi skal have udviklet nye plejeboliger, som kan anvendes mange år ind i fremtiden.

Projektet har en estimeret anlægssum på 79 millioner kroner, hvor de samlede udgifter for Rebild Kommune beløber sig til omkring 27 millioner kroner.

Kommunens udgifter finansieres gennem salg af grunden til Boligselskabet Nordjylland for 10 millioner kroner samt af afsatte midler i Budget 2023 og Budget 2024 og af henlæggelser og kassetræk vedrørende vedligehold fra de ældrecentre, der indgår i en moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger i kommunen.

Det er forventningen, at de nye boliger er klar til indflytning i 2028. Boligselskabet Nordjylland skal selv stå for driften af boligerne.