AG Gruppen og Lægernes Pension bygger boliger i Ballerup

AG Gruppen og Lægernes Pension har indgået et joint venture om at opføre 100 private lejeboliger i et alment boligområde på Baltorpvej i Ballerup.

På Maias Vænge i Ballerup står AG Gruppen og Lægernes Pension bag et nyt projekt med 100 private boliger.

Parterne har udviklet projektet i samarbejde med Ballerup Ejendomsselskab ved KAB og Ballerup Kommune.

Ambitionen med projektet er at forene biodiversitet, blandede boformer og fortætning, og det skal certificeres til DGNB Guld. Det skriver den fynske ejendomsudvikler i en pressemeddelelse.

– Beliggenheden er meget attraktiv med S-tog tæt på og god infrastruktur, så vi forventer en høj efterspørgsel. Alle boliger bliver bygget med moderne forsyningskilder og efter standarderne i DGNB Guld. I vores projekter skal afkast og bæredygtighed gå hånd i hånd, udtaler Jan Henrik Willard, chef for alternative investeringer og aktier i Lægernes Pension, i meddelelsen.

Lægernes Pension og AG Gruppen indledte i sin tid partnerskabet med Diget i Glostrup, hvor et nedslidt shoppingcenter bliver omdannet til nye boliger.

På Maias Vænge i Ballerup er der også tale om en revitalisering. Projektet har fokus på at fremme biodiversiteten med damme til eksempelvis vandsalamandre, insekthoteller og uberørte naturområder. Ambitionerne er formuleret i fællesskab med Ballerup Ejendomsselskab ved KAB og Ballerup Kommune, som har været stærke medspillere i processen.

– Vi er utrolig glade for samarbejdet med kommunen, KAB og Lægernes Pension. Lægernes Pension er kommercielt indstillede, løsningsorienterede og nemme at arbejde sammen med. Når der opstår et problem, går vi åbent og tillidsfuldt til værks, så vi får løst problemerne i fællesskab. De har det lange lys på, og det gør det muligt at skabe nogle virkelig spændende projekter sammen. Vi har et godt og frugtbart samarbejde, udtaler Bjarke Windeløv Graae, COO i AG Gruppen.

Lægernes Pension og AG Gruppen har købt byggeretterne af Ballerup Ejendomsselskab ved KAB, som fik ideen til at introducere private lejeboliger på Baltorpen, da en række nedslidte almene ejendomme ikke stod til at redde.

I stedet for at erstatte boligerne 1:1 med almene boliger, greb Ballerup Ejendomsselskab v. KAB chancen for at fortætte området med en blanding af nye almene boliger og private lejeboliger. De henvendte sig til AG Gruppen for at høre, om projektet med de private lejeboliger havde interesse.

– Vi har gode erfaringer med AG Gruppen. De er en dygtig, kompetent og troværdig samarbejdspartner, som kan løfte opgaven. Det er en kompliceret sag, hvor der skal bygges i tæt samspil med de nye almene boliger og det eksisterende boligområde. Vi har tiltro til, at AG Gruppen kan løse opgaven og være med til at fremme en bæredygtig byudvikling, hvor vi blander boformer, fortætter og bygger stationsnært. Vi glæder os til at se resultatet, siger administrerende direktør i KAB, Jens Elmelund, i pressemeddelelsen.

Maias Vænge kommer til at bestå af 100 private lejeboliger i størrelsen et-tre værelser. Gennemsnitsstørrelsen på lejlighederne bliver 66,3 kvadratmeter, og der bliver bygget i alt 6.624 kvadratmeter boliger. Byggeriet skydes i gang i begyndelsen af 2023.