Giftdepotet Høfde 42 ved Harboøre Tange. Foto: Region Midtjylland.
Giftdepotet Høfde 42 ved Harboøre Tange. Foto: Region Midtjylland.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Regionsrådet i Region Midtjylland skal på et møde den 20. marts beslutte, om det vil indgå kontrakt med Arkil om oprensningen ved Høfde 42. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Arkil havde lige som Fortum Waste Solutions og Krüger budt på opgaven, og alle tre virksomheder levede op til kravene i EU-udbuddet. Men Arkil scorede bedst i evaluering af tilbuddene ud fra de krav og kriterier, der var i udbuddet, skriver regionen.

– Det er glædeligt, at vi har tre virksomheder, der rent faktisk kan løse opgaven. Men prisen er en væsentlig faktor, og der er cirka 250 millioner kroners forskel på den dyreste og den billigste. Arkil har den bedste pris og samtidig en rigtig god løsning, der fuldt ud lever op til alle kvalitetskriterierne. Samtidig er der mange udgifter ud over det, som entreprenøren skal have, udtaler formand for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling Bent Graversen (V).

Det første udbud blev annulleret i efteråret 2022, da inflation og himmelhøje energipriser slog bunden ud af projektets samlede økonomiske ramme på 375 millioner kroner.

I det netop afsluttede udbud var prisloftet fjernet, og en større del af risikoen påhviler nu Region Midtjylland som statens bygherre på oprensningen.

Ud fra Arkils tilbud på opgaven og de udgiftsposter, regionen som bygherre kan få, vurderer Region Midtjylland, at der er behov for en økonomisk ramme på 728 millioner kroner. I det beløb er der ifølge regionen taget højde for de usikkerheder, der kan komme, hvilket også er i overensstemmelse med den statslige budgetvejledning for større anlægsprojekter.

Men Region Midtjylland venter fortsat på en garanti for pengene, før kontrakten kan underskrives.

Læs også: Tre virksomheder vil rense op ved Høfde 42

– I finansloven for 2023 var der en særskilt hensigt om, at en fordyrelse af Høfde 42-oprensningen kan finansieres med midler fra Folketingets “grønne råderum” – eller ”grønne fond”. Vi har jo brugt ventetiden på pengene til at gennemføre EU-udbuddet, så der hele tiden er fremdrift, men nu begynder det at blive kritisk. Vi vil jo gerne kunne underskrive en kontrakt med vinderen, så snart regionsrådet har behandlet sagen den 20. marts, siger Bent Graversen.

I december 2023 skrev regionsrådsformand Anders Kühnau til finansministen og miljøministeren for at minde dem om, at Høfde 42-oprensning har brug for penge for at kunne indgå kontrakt og afslutte udbudsforretningen.

Arkils metode til oprensning

Et af kravene i udbuddet er blandt andet, at der skal bruges opvarmning (termisk oprensning) til at fjerne forureningen.

Oprensningen skal foregå på eller ved Høfde 42, så der ikke skal transporteres store mængder forurenet jord og sand væk fra området af både sikkerheds- og klimahensyn.

Arkil vil udnytte, at forureningen allerede er omkranset af en spunsvæg. Indenfor spunsen skal der etableres fire ”behandlings-celler” på hver cirka 6.200 kubikmeter med dobbelt spunsvæg, hvor selve oprensningen skal foregå med brug af gasbrændere til opvarmning.

Den rensede jord fra cellerne skal tilbage i området, og stranden bliver reetableret, når al jorden og sandet er behandlet.

Hvis og når regionsrådet indgår kontrakt med Arkil, skal der sikres miljøgodkendelse, inden anlægget kan etableres, og oprensningen sættes i gang. Oprensningen vil formentlig være gennemført i 2030.

Bydende virksomhed Støttende virksomheder Evaluerings-teknisk pris Samlet vægtet score
Arkil Haemers Technologies SA (Belgien)

WSP Danmark A/S

Cirka 455 millioner kroner 7,0
Fortum Waste Solutions DGE A/S (DK)

Econ Industries Systems GmbH (Tyskland)

Fortum Waste Solutions AB (Sverige)

Cirka 581 millioner kroner 5,58
Krüger A/S Rambøll Danmark A/S

TerraTherm Inc. (USA)

Cirka 710 millioner kroner 6,45

Fakta – Om Høfde 42

  • Cheminovas deponering af kemikalieaffald ved Høfde 42 på Harboøre Tange skete i 1950’erne og 1960’erne med tilladelse fra staten, som også selv deponerede kemikalieaffald på stedet. Opgaven for oprensningen er placeret ved Region Midtjylland.
  • Kemikaliedepotet på Høfde 42 blev i sommer/efterår 2006 indkapslet med en 600 meter lang og 14 meter dyb jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening. Spunsvæggen blev finansieret af det daværende Ringkjøbing Amt og staten.
  • Det er vurderet, at kemikaliedepotet i dag indeholder over 100 tons forurenende stoffer, herunder 7 tons kviksølv. Størstedelen af forureningen består af stoffet parathion, der blandt andet har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget.
  • Se mere på www.generationsforurening.dk og www.harboøretange.rm.dk

Kilde: Region Midtjylland.