Giftdepotet Høfde 42 ved Harboøre Tange. Foto: Region Midtjylland.
Giftdepotet Høfde 42 ved Harboøre Tange. Foto: Region Midtjylland.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Måske er det en dag slut med at holde sig for næsen, når man nærmer sig Høfde 42 på Harboøre Tange. I dag var der i hvert fald frist for at give tilbud på at rense generationsforureningen op ved giftdepotet.

De tre prækvalificerede virksomheder Arkil, Fortum Waste Solutions og Krüger har alle budt på opgaven, skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Ifølge regionen er det første gang, der skal løses så kompleks en oprensningsopgave i Danmark. Derfor har der siden foråret været en udbudsproces, som blandt andet har været med forhandlinger med de bydende virksomheder undervejs.

– Vi har helt efter planen fået tilbud ind, og vi er glade for, at alle tre virksomheder ser sig i stand til at løfte opgaven. Nu skal vores fagfolk i gang med at vurdere tilbuddene, og så må vi se, om alle tilbud lever op til kravene i udbuddet. Det er vi klogere på om en måneds tid, siger formand for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling Bent Graversen (V).

Usikkerhed om prisen

I efteråret 2022 måtte Region Midtjylland meddele, at det første udbud skulle gå om. Dengang gjorde inflation og energiprisernes himmelflugt det umuligt at holde det næsten afsluttede udbud inden for den økonomiske ramme på 375 millioner kroner.

Derfor er det økonomiske loft fjernet i det nye EU-udbud, og samtidig påhviler en større del af risikoen ved udsving på energipriserne Region Midtjylland som bygherre på oprensningen.

– Det har været helt nødvendigt at fjerne det økonomiske loft, hvis vi overhovedet skulle have miljøvirksomheder til at byde på opgaven. Ved ikke at sætte et prisloft forventer vi at få et langt mere realistisk bud på, hvad det koster at løse den teknisk krævende og komplekse oprensning af kemikaliedepotet. Vi ved, at det bliver meget dyrere end de 375 millioner kroner, men hvor meget, finder vi ud af, når tilbuddene i slutningen af februar er gransket, siger Bent Graversen.

I finansloven for 2023 var der en særskilt hensigt om, at en fordyrelse af Høfde 42-oprensningen skal finansieres med midler fra “det grønne råderum“.

De tre bydende virksomheder og deres støttende virksomheder

Tilbudsgiver Støttende virksomheder
 

Arkil (Danmark)

Haemers Technologies(Belgien)

WSP Danmark (Danmark)

Fortum Waste Solutions (Danmark) DGE (Danmark)

Econ Industries Systems (Tyskland)

Fortum Waste Solutions (Sverige)

Krüger (Danmark) Rambøll Danmark (Danmark)

TerraTherm Inc. (USA)

Om Høfde 42

  • Cheminovas deponering af kemikalieaffald ved Høfde 42 på Harboøre Tange skete i 1950’erne og 1960’erne med tilladelse fra staten, som også selv deponerede kemikalieaffald på stedet. Opgaven for oprensningen er placeret ved Region Midtjylland.
  • Giftdepotet på Høfde 42 blev i sommeren og efteråret 2006 indkapslet med en 600 meter lang og 14 meter dyb jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening. Spunsvæggen blev finansieret af det daværende Ringkjøbing Amt og staten.
  • Det er vurderet, at kemikaliedepotet i dag indeholder over 100 tons forurenende stoffer, herunder 7 tons kviksølv. Størstedelen af forureningen består af stoffet parathion, der blandt andet har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget.
  • Se mere på www.generationsforurening.dk og www.harboøretange.rm.dk

Kilde: Region Midtjylland.